[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Ocenjevanje učencev s posebnimi potrebami pri predmetu Šport

Tjaša Filipčič in Vesna Štemberger in Neža Lončar (2015) Ocenjevanje učencev s posebnimi potrebami pri predmetu Šport. V: Posvet športnih pedagogov Slovenije , 20 Nov - 21 Nov 2015, Maribor.

[img]
Predogled
PDF
Download (602Kb)

  Povzetek

  Učenci s posebnimi potrebami (PP) se izobražujejo v različnih programih izobraževanja, pri tem pa jim skladno z individualiziranim programom prilagajamo tudi ocenjevanje pri predmetu šport. Učitelji pri tem upoštevajo primanjkljaje, močna področja učenca in razvijajo interes za kasnejše vseživljenjsko ukvarjanje s športom. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako učitelji, ki poučujejo učence s posebnimi potrebami v prvem in drugem triletju, ocenjujejo lastno kompetentnost na področju ocenjevanja športa, kateri so njihovi glavni cilji ocenjevanja, kako oblikujejo oceno. Zanimalo nas je, kako sestavljajo kriterije ocenjevanja. V vzorec smo vključili 86 učiteljev razrednega pouka in športnih pedagogov, ki so v šolskem letu 2014/15 poučevali predmet šport od 1. do 5. razreda, pri tem pa so poučevali tudi učenca s posebnimi potrebami. Podatke smo obdelali z osnovno deskriptivno statistiko spremenljivk. Rezultati so pokazali, da 60% učiteljev meni, da so kompetentni za ocenjevanje, vendar bi potrebovali dodatna znanja. Glavna cilja ocenjevanja znanja učencev s PP sta motiviranje in spodbujanje učencev za nadaljnje šolsko delo in posredovanje informacije o razvoju in napredku, pri ocenjevanju pa dajejo učitelji največ pozornosti napredku učenca. Učitelji pri ocenjevanju prilagajajo čas ocenjevanja in nivo znanja. Vsak drugi učitelj pri ocenjevanju uporablja prilagojene pripomočke. Kriterije ocenjevanja pogosto predstavijo učencem s PP.

  Tip vnosa: Prispevek na konferenci ali delavnici (Članek)
  Ključne besede: učenci s posebnimi potrebami, šport, ocenjevanje, kriteriji ocenjevanja
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.zdsps.si/images/zbornik/28zbornik.pdfDrugo nahajališče
  http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=10813513&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za razredni pouk > Katedra za šport in didaktiko športne vzgoje
  Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko > Katedra za logopedijo in surdopedagogiko
  ID vnosa: 3233
  Datum vnosa: 25 Nov 2015 07:53
  Zadnja sprememba: 25 Nov 2015 07:53
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3233

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa