[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Strokovna in didaktična ustreznost spletnih učnih priprav za predmet šport

Medita Huskić (2015) Strokovna in didaktična ustreznost spletnih učnih priprav za predmet šport. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2111Kb)

  Povzetek

  V magistrskem delu smo ugotavljali strokovno in didaktično ustreznost že pripravljenih spletnih letnih učnih priprav za predmet šport in mnenje učiteljev o že pripravljenih gradivih s spleta. V teoretičnem delu naloge smo opredelili pomen gibanja in pomen predmeta šport v šoli, predvsem pa smo se osredotočili na načrtovanje pri tem predmetu. Izpostavili smo pomen, ravni in izhodišča načrtovanja ter predstavili vlogo učitelja pri načrtovanju. Danes nam internet omogoča dostop do številnih spletnih strani, ki vsebujejo že pripravljena gradiva, med drugimi tudi za predmet šport, zato nas je v raziskavi zanimalo več o teh gradivih. Osredotočili smo se na letne učne priprave za predmet šport. Predvsem nas je zanimalo ali so priprave, ki smo jih zajeli v analizo, strokovno ustrezno napisane v skladu s pravili pisanja priprav in veljavnim učnim načrtom za predmet šport. V raziskavo smo vključili 15 letnih učnih priprav, ki smo jih analizirali glede na postavljene kriterije. V drugem delu raziskave pa nas je zanimalo mnenje učiteljev o že pripravljenih gradivih s spleta. Anketni vprašalnik je rešilo 46 učiteljev, ki poučujejo predmet šport v prvi in drugi triadi. Zanimalo nas je ali učitelji uporabljajo že pripravljena gradiva s spleta, kdaj in kako pogosto. Zanimalo nas je tudi ali gradiva pred uporabo pregledajo, dopolnijo in prilagodijo učencem, ki jih poučujejo. Vprašanja v anketnem vprašalniku so se nanašala tudi na rabo že pripravljenih gradiv samo za predmet šport. Želeli smo ugotoviti kako pogosto učitelji uporabljajo ta gradiva in kakšno je njihovo mnenje o uporabnosti ter strokovnosti omenjenih gradiv. Učitelji so odgovarjali tudi na vprašanja o njihovih kompetencah za načrtovanje in poučevanje predmeta šport. V prvem delu raziskovanja so rezultati pokazali naslednje ugotovitve. Večina spletnih priprav, ki smo jih zajeli v analizo ne vsebuje vseh sestavnih delov, ki so značilni za določeno raven načrtovanja. Letnim učnim pripravam za predmet šport v celoti manjka pomemben element načrtovanja in sicer analiza stanja. Manjkajoče so tudi naslednje sestavine: število ur za posamezen tematski sklop, standardi znanja v skladu z učnim načrtom, vrsta in način preverjanja znanja. Večina analiziranih priprav je imela zapisane cilje, vendar pa smo pri slabi tretjini operativnih ciljev ugotovili, da niso ustrezno zapisani in da niso skladni s cilji iz učnega načrta. Boljše stanje se je pokazalo pri skladnosti vsebin z učnim načrtom. S pomočjo anketnega vprašalnika pa smo ugotovili, da velika večina anketirancev uporablja spletna gradiva. Prav tako poznajo veliko spletnih strani s katerih gradiva hitro in enostavno pridobijo. Največkrat spletna gradiva uporabijo kot dopolnitev in ko jim zmanjka idej. Najpogosteje uporabljajo spletna gradiva za matematiko, spoznavanje okolja in slovenski jezik. Zanimivo, na četrto mesto so se uvrstila spletna gradiva za predmet šport. Med vrstami gradiv so največkrat v uporabi urne priprave in učni listi. Rezultati so pokazali, da večina anketirancev meni, da so spletna gradiva za predmet šport uporabna in strokovno napisana. Velik delež anketirancev (72,1%) spletna gradiva pred uporabo vedno pregleda, 83,7% anketirancev tudi odpravi napake, ki se pojavljajo. Večina učiteljev meni, da ima dovolj znanja za poučevanje in načrtovanje predmeta šport, saj je tako odgovorilo 72,7% anketirancev.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: predmet šport, načrtovanje, letna priprava, spletna gradiva, mnenje učiteljev
  Število strani: 73
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Vesna ŠtembergerMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10754889)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3172
  Datum vnosa: 19 Okt 2015 10:52
  Zadnja sprememba: 19 Okt 2015 10:52
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3172

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa