[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Ocena oviranosti v govorni komunikaciji po laringektomiji

Alma Lea Ojsteršek Slapšak (2015) Ocena oviranosti v govorni komunikaciji po laringektomiji. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1699Kb)

  Povzetek

  Rak grla ali spodnjega žrela je huda bolezen, ki obolelemu popolnoma spremeni življenje. Ker je bolezen mnogokrat odkrita v napredovalnem stadiju, je za preživetje pogosto nujno potrebna laringektomija tj. popolna odstranitev grla. S tem bolnik ostane brez organa, ki je ključen za tvorbo glasu in za govor. Morda se to na začetku ob vseh ostalih pridruženih težavah in boju za preživetje ne zdi toliko pomembno, dolgoročno pa je ravno izguba sposobnosti govora največja ovira v nadaljnjem življenju laringektomiranih bolnikov. V teoretičnem delu naloge je opisana pogostnost raka grla in spodnjega žrela v Sloveniji, vzroki za nastanek in kako bolezen prepoznamo. Zdravljenje rak grla in spodnjega žrela je lahko kirurško, obsevalno ali s kemoterapijo. Posledice kirurškega zdravljenja, laringektomije, so spremenjen vzorec kašljanja, pihanja, dihanja na traheostomo, zmanjšana zmožnost vohanja, okušanja ter ne nazadnje nezmožnost oz. spremenjen način tvorbe glasu. Da čim bolj zmanjšamo negativni vpliv teh posledic na življenje po zdravljenju raka grla oziroma spodnjega žrela, moramo bolniku zagotoviti celostno rehabilitacijo. Pri govorni rehabilitaciji laringektomiranih bonikov ima logoped bistveno vlogo. V sodobnem času poznamo več načinov govorne rehabilitacije po laringektomiji, to so ezofagealni govor (EG), traheoezofagealni govor (TEG) in uporaba elektrolarinksa oz. umetnega grla (UG). Kateri način je najprimernejši za posameznega bolnika, je odvisno od vrste dejavnikov, predvsem od njegovih posebnosti, želja, obsežnosti operacije in od stališča zdravstvene stroke glede govorne rehabilitacije. Slovenski strokovnjaki so veliki zagovorniki EG, rezultati raziskav o načinu govorne rehabilitacije po laringektomiji v preteklih letih so pokazali, da se večina laringektomiranih oseb sporazumeva na ta način. Medtem pa je v tujini najbolj razširjen način sporazumevanja TEG in EG skorajda niti ne učijo več. Za ugotavljanje vpliva kakovost glasu na kakovost življenja bolnikov je v svetu najpogosteje v uporabi vprašalnik Voice Handicap Index (VHI), tudi za oceno oviranosti pri sporazumevanju laringektomiranih oseb. Namen magistrske naloge je z vprašalnikom VHI ugotoviti, kateri način sporazumevanja za slovenske bolnike po laringektomiji predstavlja najmanjšo oviranost v govorni komunikaciji in kateri spremljajoči dejavniki še vplivajo na višjo stopnjo oviranosti. Raziskavo sem izvedla na vzorcu 255 članov Društva laringektomiranih Slovenije, analizirala sem njihove odgovore in pridobljene rezultate primerjala s strokovno literaturo. Rezultati so pokazali, da kar 75,2% laringektomiranih uporablja ezofagealni govor, 8,3% jih uporablja traheoezofagealni govor, elektrolarinks uporablja 7,4% govorcev in 9,1% jih uporablja druge načine sporazumevanja, kot so pisanje, šepet, kretnja. Na celotnem vprašalniku VHI so najnižji povprečni rezultat in s tem najmanjšo oviranost dosegli uporabniki EG. Statistično pomembne razlike med različnimi načini govorne rehabilitacije glede oviranosti zaradi glasu nisem odkrila. Izkazalo se je, da imajo vsi laringektomirani najbolj prizadeto funkcionalno področje. Medtem ko so uporabniki elektrolarinksa pokazali najmanj prizadeto fizično področje vprašalnika, so bili uporabniki vseh ostalih načinov sporazumevanja najmanj prizadeti na emocionalnem področju. S časom, ki je minil od operacije, se rezultati vprašalnika VHI izboljšujejo, kar pomeni, da se oviranost z leti zmanjšuje, vendar korelacija ni statistično pomembna. Anketiranci, ki živijo sami, so na celotnem vprašalniku dosegli nižje povprečne rezultate kot tisti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Na funkcionalnem delu vprašalnika je bila razlika med skupinama statistično pomembna (p = 0,017). Primerjava oviranosti v govorni komunikaciji med bolniki z rakom grla in rakom žrela je pokazala, da sta skupni rezultat VHI ter fizični del malenkost boljša pri osebah z rakom grla, ostala podtesta pa sta pokazala minimalno slabši rezultat. Nobena razlika statistično ni bila pomembna. Vpliva razsežnejše operacije na večjo oviranost pri komunikaciji zaradi govora nisem potrdila, saj so bile razlike v rezultatih med laringektomiranimi in tistimi z obsežnejšo operacijo (dodatno še odstranitev dela žrela ali celo uporaba presadka za kritje manjka tkiva) minimalne. Prav tako nisem potrdila vpliva sočasnega zdravljenja s kemoterapijo. Samo na funkcionalnem delu vprašalnika je skupina, ki je bila pred ali po laringektomiji zdravljena z obsevanjem, dosegla boljši rezultat kot skupina, ki ni bila obsevana. Na fizičnem, emocionalnem in pri skupnih rezultatih je skupina, ki je bila obsevana, izkazala večjo oviranost v govorni komunikaciji. Na fizičnem delu vprašalnika je bila ta razlika statistično pomembna (p = 0,043). Med starostjo in rezultati na vprašalniku VHI sem odkrila pozitivno korelacijo, kar pomeni, da oviranost v govorni komunikaciji s starostjo anketirancev narašča. Vendar je povezanost statistično pomembna le na emocionalnem delu (p = 0,049). Rezultati kažejo, da so moški bolj ovirani v govorni komunikaciji kot ženske. Razlika med spolom je na funkcionalnem delu in pri skupnem rezultatu statistično pomembna (p = 0,029).

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: rak grla in žrela, laringektomija, alaringealni govor, vprašalnik, oviranost
  Število strani: 62
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Irena Hočevar BoltežarMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10728521)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3110
  Datum vnosa: 29 Sep 2015 15:46
  Zadnja sprememba: 29 Sep 2015 15:46
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3110

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa