[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Primerjava učenja z odkrivanjem s klasičnim poučevanjem pri pouku tehnike in tehnologije

Veronika Šinigoj (2015) Primerjava učenja z odkrivanjem s klasičnim poučevanjem pri pouku tehnike in tehnologije. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1669Kb)

  Povzetek

  V magistrskem delu obravnavamo primernost in uspešnost metode učenja z odkrivanjem za namen poučevanja tehniških vsebin v osnovni šoli v primerjavi s klasično metodo poučevanja. Izhajali smo iz predhodno pripravljenih učnih priprav za tehniški dan na tematiko krmiljenja električnega kroga s stikali. Učni pripravi sta izdelani v skladu z metodo klasičnega poučevanja in učenjem z odkrivanjem. Izobraževalni cilji tehniškega dne izhajajo iz učnega načrta za obvezni predmet tehnika in tehnologija in so razširjeni/nadgrajeni s cilji izbirnega predmeta elektrotehnika. Tehniški dan smo izvajali v petih osnovnih šolah v 7. razredu devetletne osnovne šole. Naša primarna motivacija je bilo ugotavljanje učinkovitosti učenja z odkrivanjem v primerjavi s klasičnim poučevanjem na kognitivni ravni. Za ta namen smo sestavili ustrezen merski instrument. Za namen določitve primernejše metode poučevanja za obstoječi učni načrt za tehniko in tehnologijo smo pridobljene podatke statistično obdelali. Zanesljivost testa smo določili s parametrom Cronbach ∝. Kriterijska veljavnost je bila določena s Pearsonovim korelacijskim koeficientom (rxy), konstruktivna s faktorsko analizo. Občutljivost testa smo določili s točkovnim biseralnim koeficientom (rpbis). T-test ni pokazal statistično pomembnih razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino, torej med učenjem z odkrivanjem in klasičnim poučevanjem. Pri obeh skupinah je viden enakomeren napredek v znanju. Minimalni napredek učencev se je pokazal v eksperimentalni skupini na stopnjah razumevanje, analiziranje, vrednotenje in ustvarjanje revidirane Bloomove taksonomske lestvice. T-test je pokazal statistično pomembne razlike na stopnji pomnjenje v prid izkazanega znanja kontrolne skupine in stopnji analiziranje v prid eksperimentalne skupine. Napredovali so tako učenci kot učenke. Statistično pomembnih razlik med spoloma kontrolne in eksperimentalne skupine ni bilo. Tako v eksperimentalni kot v kontrolni skupini nekoliko boljši rezultat dosežejo učenci. Pokazalo se je, da je za nekatere učence odkrivanje pretežko. Učenci so bili zmedeni, saj niso točno vedeli kaj morajo početi. Med tehniškim dnem s klasičnim poučevanjem nismo imeli težav. Učenci so na vsakem koraku vedeli kaj morajo početi.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: Tehnika in tehnologija, tehniški dan, klasično poučevanje, učenje z odkrivanjem, učni načrt, revidirana Bloomova taksonomska lestvica, kognitivno znanje, električni krog, stikala
  Število strani: 38
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Janez JamšekMentor
  doc. dr. Stanislav AvsecSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10717769)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3075
  Datum vnosa: 23 Sep 2015 09:50
  Zadnja sprememba: 23 Feb 2016 11:31
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3075

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa