[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Didaktične igre pri obravnavi gibanja v 1. in 4. razredu osnovne šole

Katja Klodič (2015) Didaktične igre pri obravnavi gibanja v 1. in 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (5Mb)

  Povzetek

  Predmeta spoznavanje okolja in naravoslovje in tehnika zajemata vsebine, s katerimi učenci spoznavajo svet, v katerem živijo. Učiteljeva naloga pri poučevanju je spodbujanje radovednosti učencev, da lahko iz neposrednih izkušenj razširijo in poglobijo že oblikovane pojme in predstave o okolju, ki jih obdaja. Pouk mora narediti pester, kar lahko doseže z uporabo različnih učnih metod, ki se pri poučevanju med seboj prepletajo, največkrat pa je ena metoda vodilna. Mnoge študije so potrdile pozitivne vplive metode didaktične igre, saj učenci med poukom vključujejo različna čutila in si, zaradi aktivne vloge pri dejavnostih, med učenjem več zapomnijo, njihovo znanje je posledično trajnejše. Tema gibanje se pojavlja že v predšolskem obdobju. Kurikulum za vrtce predlaga, da otrok odkriva različna gibanja in spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj ga vzdržuje. Ta znanja morajo otroci z vstopom v osnovno šolo nadgraditi z natančnejšimi opisi, poimenovanji in prikazi različnih gibanj. V zadnji triadi osnovne šole vzroke in posledice gibanja še podrobneje opišejo, jih ponazorijo z grafi, opravljajo meritve poti in časa in opišejo tudi sile, ki delujejo na gibajoča se telesa. To je vodilo do ciljev magistrskega dela, ki so: ugotoviti, kako in na kakšen način didaktične igre pripomorejo k razumevanju obravnavane teme gibanje v 1. in 4. razredu; ovrednotiti vpliv uporabe didaktičnih iger na poznavanje pojmov povezanih z gibanjem v primerjavi s tradicionalnim poukom; primerjati aktivnost učencev obeh starostnih skupin pri tradicionalnih učnih urah in urah z igrami in ugotoviti, kakšne izkušnje imajo učitelji z uporabo didaktičnih iger. Zasnovali smo raziskavo, katere raziskovalna vprašanja so pokrivala cilje magistrskega dela. V raziskavi so bile uporabljene deskriptivna, kavzalna in kvazi-eksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Prepletala sta se kvalitativni in kvantitativni raziskovalni pristop. V raziskavi je sodelovalo 42 učencev 1. razreda ene mestne šole in 43 učencev 4. razreda druge mestne šole. Učenci posameznega razreda so bili razdeljeni v 2 skupini, eksperimentalno in kontrolno. Podatke smo zbirali s predtesti in potesti za učence in anketo za učiteljice. V omenjenih razredih smo izvedli učne ure, pri katerih smo obravnavali temo sile in gibanje preko iger ali na tradicionalni način. Rezultati raziskave kažejo, da so vse v raziskavo vključene učiteljice seznanjene z metodo didaktičnih iger in jo tudi uporabljajo, kadar menijo, da je ustreznejša od drugih učnih metod. Didaktične igre pozitivno vplivajo na učence pri obravnavi nove učne snovi. Učenci obeh skupin so dosegli učne cilje in pri dosežkih na potestu med skupinama ni statistično pomembnih razlik. Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti, ker smo bili pri raziskovanju omejeni, tudi pri številu udeležencev in številu kontaktnih ur z učenci.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: didaktične igre, gibanje, učna metoda, spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika
  Število strani: 158
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Jerneja PavlinMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10718025)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3074
  Datum vnosa: 23 Sep 2015 09:46
  Zadnja sprememba: 14 Okt 2015 11:00
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3074

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa