[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Lidija Magajna in Marija Kavkler in Milena Košak Babuder in Alenka Zupančič Danko in Alenka Seršen Fras in Andreja Rošer (2015) Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V: Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 23-31. ISBN 978-961-03-0316-9

[img]
Predogled
PDF
Download (106Kb)

  Povzetek

  Kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmerjamo otroke s težjo obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju. Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega dozorevanja. Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. So notranje narave in niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem in drugimi okoljskimi dejavniki, vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, nevrološkimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju ter vedenjskimi in čustvenimi težavami ali motnjami, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.

  Tip vnosa: Del monografije
  Ključne besede: primanjkljaji, učne težave, otrok
  Število strani: 40
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdfDrugo nahajališče
  http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=10682953&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko > Katedra za logopedijo in surdopedagogiko
  ID vnosa: 3008
  Datum vnosa: 15 Sep 2015 09:39
  Zadnja sprememba: 15 Sep 2015 09:39
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3008

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa