[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Učinkovitost didaktičnih iger pri spoznavanju vremena in zmesi v 2. razredu osnovne šole

Maja Mesec (2015) Učinkovitost didaktičnih iger pri spoznavanju vremena in zmesi v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (5Mb)

  Povzetek

  Pouk spoznavanja okolja mora biti načrtovan tako, da so učenci čim bolj aktivni in da razvijajo spoznavna področja. Učitelji zato pri pouku uporabljajo različne metode dela. Pri načrtovanju dejavnosti za 1. triado učitelji tudi pri spoznavanju okolja uporabljajo metodo didaktične igre. Raziskave so pokazale pozitiven vpliv didaktične igre, ker učenca vključi celostno, ga pritegne, skuša vključiti vsa njegova čutila, spodbudi zanimanje in poveča njegovo zbranost. Ob pregledu literature sem zasledila ogromno idej in pozitivnih vidikov za vpeljavo didaktičnih iger v pouk, nisem pa zasledila ovrednotenja uporabljenih iger pri pouku naravoslovnih predmetov v osnovni šoli. Omejeno sem si postavila za cilj magistrskega dela. Z njim sem želela ugotoviti, ali je učni pristop s prevladujočo metodo didaktične igre pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne šole učinkovitejši od tradicionalnega pristopa ter kakšne so izkušnje učiteljic z uporabo didaktičnih iger pri omenjenemu predmetu. Omejila sem se na temi zmesi in vreme, ki se poučujeta v 2. razredu osnovne šole. V magistrskem delu odgovorim na naslednja raziskovalna vprašanja: 1) ali učenci pri tradicionalnem pristopu in pristopu z uporabo didaktičnih iger usvojijo cilje učne ure; 2) v kolikšni meri usvojijo pojme v povezavi z zmesmi prek didaktičnih iger in pri tradicionalnem poučevanju; 3) v kolikšni meri učenci usvojijo pojme v povezavi z vremenom prek didaktičnih iger in pri tradicionalnem poučevanju; 4) kako in koliko didaktične igre pri pouku spoznavanja okolja uporabljata učiteljici. V raziskavi je sodelovalo 40 učencev 2. razreda izbrane podeželske šole – 20 učencev v eksperimentalni skupini in 20 učencev v kontrolni skupini. Podatke o predznanju in znanju po pedagoškem eksperimentu sem pridobila s strukturiranimi intervjuji za učence. Intervju je vseboval 10 vprašanj – 5 se jih je nanašalo na temo vreme in 5 na temo zmesi. Pripravila sem tudi vprašanja za polstrukturirani intervju za razredničarki, ki poučujeta v omenjenih razredih. Intervjuja z učiteljicama sem izvedla pred izvedbo učnih ur. Izsledki raziskave kažejo na pozitiven vpliv metode didaktične igre pri usvajanju znanj. Učenci so usvojili zastavljene učne cilje ter bili med učno uro motivirani in aktivni. Ugotovili smo, da je bilo predznanje učencev pri temah zmesi in vreme pri učencih kontrolne in eksperimentalne skupine skromno. Analiza odgovorov po aktivnostih kaže, da so učenci eksperimentalne skupine v večjem številu pravilno odgovorili na zastavljena vprašanja. V raziskavo vključeni učiteljici didaktičnih iger pri spoznavanju okolja ne uporabljata. Izsledkov opravljene raziskave ne moremo posplošiti zaradi majhnosti vzorca, izbranih tem in kratkotrajnosti pedagoškega eksperimenta, pa vendar nudijo izhodišče za nadaljnje raziskovanje.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: spoznavanje okolja, tradicionalni pristop, didaktična igra, zmesi, vreme
  Število strani: 140
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Jerneja PavlinMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10686793)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3007
  Datum vnosa: 15 Sep 2015 09:11
  Zadnja sprememba: 14 Okt 2015 10:59
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3007

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa