[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Konstruktivistični pristop pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu osnovne šole

Darja Buh (2015) Konstruktivistični pristop pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (3592Kb)

  Povzetek

  Z izrazi topel, hladen, vroč, greti in hladiti se ljudje v vsakdanjem življenju srečujemo od zgodnjega otroštva naprej. To pripomore h graditvi lastnih konceptov o temperaturi in toploti. Raziskave kažejo, da imajo otroci in odrasli kljub razširjeni in vsakodnevni uporabi fizikalnih pojmov temperatura in toplota ter poglobljeni obravnavi v 5., 6., 8. in v 9. razredu slovenskih osnovnih šol z razumevanjem teh konceptov velike težave. Njihovo razumevanje in predstave so pogosto napačne, daleč stran od strokovnih dognanj. Za učitelja je tako ključnega pomena, da pred začetkom poučevanja konceptov temperatura in toplota preveri, kakšno je predznanje učencev, kakšne so njihove izkušnje in morebitne napačne predstave. Na podlagi teh spoznanj in informacij v nadaljevanju načrtuje in izvede učni proces, v katerem se učenci naučijo nekaj novega, predvsem svoje predstave o izbranih pojmih približajo znanstvenim spoznanjem. Prav konstruktivistična metoda je metoda poučevanja, ki pri procesu učenja in poučevanja daje veliko težo učenčevemu predznanju, predhodnim izkušnjam in morebitnim napačnim predstavam. Spodbuja samostojno aktivnost učencev in povezovanje z vsakdanjim življenjem. Omenjeno je vodilo do cilja magistrskega dela, tj. preučiti, ali konstruktivistični način poučevanja pripelje do ustreznejšega in znanstvenim spoznanjem bližjega razumevanja naravoslovnih konceptov temperatura in toplota kot tradicionalni način poučevanja. V magistrskem delu smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: kakšne so predstave učencev v 5. razredu osnovne šole o temperaturi in toploti; ali konstruktivistični način poučevanja pripelje učence do boljšega in bolj poglobljenega razumevanja konceptov temperatura in toplota; ali učenci, ki so poučevani na konstruktivistični način, uspešneje rešujejo vprašanja višje ravni in znanje lažje prenesejo na nove situacije; ali konstruktivistični način poučevanja pri učencih spodbudi željo po dodatnem raziskovanju temperature in toplote; ali so učenci pri konstruktivističnem načinu poučevanja zaznali svoje napačno razumevanje temperature in toplote; ali so učenci, poučevani s konstruktivistično metodo, s samim poukom zadovoljnejši ter ali že med sprotnim preverjanjem znanja nastajajo razlike med učenci, ki so poučevani po konstruktivistični metodi, in tistimi, ki so poučevani po tradicionalni metodi. Pri raziskovalnem delu sta se prepletala kvalitativni in kvantitativni pristop raziskovanja. Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalna kvazieksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. V raziskavo je bilo vključenih 38 učencev 5. razredov izbrane podeželske šole, starih od 10 do 11 let. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini (eksperimentalno in kontrolno). Individualno so rešili predtest, ki je bil osnova za ocenjevanje njihovih predstav o temperaturi in toploti ter izhodišče pri načrtovanju učnih ur. Sledilo je poučevanje kontrolne skupine s tradicionalno metodo in poučevanje eksperimentalne skupine na konstruktivistični način. Ob koncu učnih ur so učenci obeh skupin rešili še test za sprotno preverjanje znanja. Teden dni po končani načrtni obravnavi temperature in toplote so učenci, vključeni v raziskavo, ponovno rešili potest, ki je bil enak predtestu. Ob koncu raziskave je vsak učenec samostojno rešil še anketni vprašalnik, s katerim smo pridobili podatke o njegovem odnosu do konstruktivističnega in tradicionalnega pouka ter o zaznavanju svojih predstav o temperaturi in toploti, morebitnih težavah in zahtevnosti testov. Izsledki raziskave kažejo, da imajo učenci o temperaturi in toploti izdelane svoje predstave, ki običajno niso skladne z dognanji stroke (npr. temperatura je toplota, s termometrom merimo toploto, termometer kaže temperaturo merjenca …). Kaže se, da konstruktivistični način poučevanja učence pripelje do boljšega in bolj poglobljenega razumevanja konceptov temperatura in toplota, saj so učenci, poučevani po konstruktivistični metodi, uspešneje reševali vprašanja višjih taksonomskih ravni, znanje lažje prenesli na nove situacije, bolje zaznavali svoje napačne predstave o temperaturi in toploti ter bili s poukom zadovoljnejši. Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti na osnovno množico, a vendar predstavljajo izhodišče za nadaljnje raziskovanje.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: konstruktivistični pouk, toplota, temperatura, naravoslovje in tehnika, tradicionalni pouk, poučevanje
  Število strani: 163
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Jerneja PavlinMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10686537)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3006
  Datum vnosa: 15 Sep 2015 09:06
  Zadnja sprememba: 14 Okt 2015 10:55
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3006

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa