[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Učenje poštevanke s pomočjo družabnih iger

Mateja Farič (2015) Učenje poštevanke s pomočjo družabnih iger. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1971Kb)

  Povzetek

  Matematika ni zgolj štetje in poznavanje postopkov različnih računskih operacij, temveč mnogo več. Poštevanka pa je eno izmed najpomembnejših aritmetičnih deklarativnih znanj. Pomembno je, da poštevanko učenci avtomatizirajo, saj je to eden izmed glavnih, minimalnih in temeljnih, ciljev pouka matematike v tretjem razredu devetletne osnovne šole. (Naggar Smith, 2008) Matematični dosežki hkrati pomembno vplivajo na izobraževalno uspešnost posameznika. Negativne posledice učnih težav lahko zmanjšamo ali povsem odpravimo z zgodnjo in učinkovito obravnavo učencev z učnimi težavami pri matematiki. Pomembno je, da se poučevanje in učenje poštevanke prilagodi posebnim potrebam otroka z različnimi didaktičnimi igrami, pripomočki in strategijami učenja in poučevanja. Prav tako je izredno pomembno dobro sodelovanje in komunikacija učiteljev, staršev in učenca v procesu poučevanja. (Pulec Lah in Kavkler, 2011) V teoretičnem delu sem prestavila učne težave, splošne in specifične, ter splošne in specifične učne težave pri matematiki. Teoretični del zajema razlago matematičnega znanja, posebno poštevanko ter težave z osvajanjem poštevanke. Cilj diplomskega dela je bil preveriti, ali je učenje poštevanke s pomočjo družabnih igrah učinkovitejše, ter ali so učenci bolj motivirani z učenjem preko igre. Predstavljeni so vzroki za težave ter strategije za bolj uspešno učenje in poučevanje poštevanke. V empiričnem delu sem predstavila projekt »Igrajmo se poštevanko«, v katerega so bili vključeni vsi trije oddelki tretjega razreda Osnovne šole Komenda Moste, njihovi razredniki ter starši. S projektom »Igrajmo se poštevanko« sem si prizadevala, da bi učenci na drugačen, prijeten način hitreje avtomatizirali poštevanko, še posebej tisti učenci, ki so za šolsko delo manj motivirani, imajo kratkotrajno pozornost in koncentracijo. Ob koncu šolskega leta sem razdelila vprašalnike staršem, učiteljem in učencem. Učenci so rešili še Test za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke. V analizi rezultatov sem predstavila rezultate posameznih anketnih vprašalnikov, ločeno za učence, starše in učitelje. Predstavila sem tudi uspešnost reševanja Testa za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke posameznega učenca. Učenci so bili razdeljeni še v skupine, glede na to, ali imajo v šoli dodatno strokovno pomoč, individualno in skupinsko pomoč ali nobene od teh, ter primerjala skupine učencev med seboj po uspešnosti reševanja testa za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke. Primerjala sem tudi odgovore učencev posamezne skupine, glede na to, koliko so utrjevali poštevanko s pomočjo družabnih iger ter njihovo motiviranost za učenje poštevanke. Učenci so bili za učenje in utrjevanje poštevanke preko družabnih iger zelo motivirani. Poudarili so, da so jih družabne igre »Igrajmo se poštevanko« pritegnile in učenja poštevanke niso obravnavali kot zgolj učenje, temveč jim je predstavljalo igro. Učitelji so bili mnenja, da so družabne igre bistveno pripomogle k avtomatizaciji poštevanke in zmanjšale odpor proti njenemu učenju. Poudarili so, da je projekt »Igrajmo se poštevanko« zelo povezal razred kot skupnost in bi si želeli projekt nadaljevati. Poudarili so tudi, da je bila velika večina učencev motivirana za učenje poštevanke preko družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«, saj jim je predstavljalo igro in niso čutili pritiska in strahu pred novo šolsko snovjo. Starši učencev so bili ob koncu leta mnenja, da je bil projekt »Igrajmo se poštevanko« zanimiv ter uspešen. Večina staršev vključenih v projekt »Igrajmo se poštevanko« je ocenilo, da so učenci preko družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«, znanje poštevanke osvojili hitreje. Projekt »Igrajmo se poštevanko« je bil uspešno izveden in z njim smo potrdili pozitivno učinkovitost družabnih iger na avtomatizacijo poštevanke.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: učenci z učnimi težavami pri matematiki, poštevanka, avtomatizacija poštevanke, strategije za zmanjšanje učnih težav pri avtomatizaciji poštevanke, projekt »Igrajmo se poštevanko«
  Število strani: 82
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10636873)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2927
  Datum vnosa: 20 Jul 2015 07:37
  Zadnja sprememba: 20 Jul 2015 07:37
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2927

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa