[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Uspešno vključevanje učencev priseljencev v osnovno šolo

Matejka Glogovčan (2015) Uspešno vključevanje učencev priseljencev v osnovno šolo. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1715Kb)

  Povzetek

  Slovenija se tako kot mnoge druge države Evropske unije sooča z izzivom priseljevanja. Magistrsko delo predstavlja slovensko integracijsko politiko, del katere je tudi integracija na področju izobraževanja. Na šolskem področju pomeni integracija vključevanje, ki zahteva enostransko prilagajanje učenca šolskemu sistemu, inkluzija pa predpostavlja prilagoditev sistema učencu, zato je treba kakovostne pedagoške prakse pri vključevanju vseh učencev, tudi učencev priseljencev, iskati znotraj koncepta inkluzije. Koncept inkluzivne šole vključuje tudi načelo medkulturnosti, ki naj se udejanja na različnih področjih medkulturnega delovanja. Od vsake šole je odvisno, ali bo vzpostavila medkulturno šolsko okolje, v katerem so medkulturni stiki nekaj vsakdanjega, na kulturno, jezikovno in etnično raznolikost pa se gleda kot na možnost bogatitve šolskega prostora. Pri uspešnem vključevanju učencev priseljencev je ključna vloga učitelja kot oblikovalca in usmerjevalca pedagoškega procesa, velik pomen pa ima tudi dobro sodelovanje šole s starši učencev priseljencev. Magistrsko delo je osredotočeno na otroke priseljence prve generacije, ki niso rojeni v Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenščina ter so po priselitvi v Slovenijo vključeni v osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem. Učenci priseljenci sodijo med ranljive skupine učencev, zato potrebujejo posebno skrb in pozornost tako pri samem vključevanju v osnovno šolo kot tudi med šolanjem. Šolska zakonodaja učencem priseljencem omogoča, da se v osnovno šolo vključijo pod enakimi pogoji kot drugi učenci. Otroci priseljenci so po priselitvi vključeni v redne razrede osnovne šole in ob tem deležni nekaterih oblik podpore. Kljub določeni podpori ta učencem priseljencem ne zagotavlja enakih možnosti za optimalni razvoj, kot je zapisano v zakonodajnih dokumentih. V empiričnem delu je predstavljena študija primera osnovne šole in njeno reševanje problematike vključevanja učencev priseljencev, in sicer z vidika pedagoških delavcev, učencev priseljencev in staršev priseljencev. Kvalitativna raziskava pokaže, da na obravnavani šoli vključevanje učenca priseljenca poteka na več področjih, saj se pedagoški delavci zavedajo, da ti učenci potrebujejo več pomoči. Učenci so deležni številnih oblik podpore in prilagoditev, šola pa daje velik pomen socialnemu vključevanju, spodbuja sodelovanje s starši učencev priseljencev in sodeluje pri različnih projektih ter z različnimi lokalnimi organizacijami. Z razvijanjem medkulturnosti vključujejo vse, ki so vpleteni v pedagoški proces: vse učence, tako učence priseljence kot tudi preostale učence, pedagoške delavce in starše (priseljence). Rezultati raziskave tako potrjujejo, da je vključevanje učencev priseljencev uspešnejše in učinkovitejše, če dejavnosti potekajo na različnih področjih in so med seboj povezane. Vendar pa je iniciativa same šole nezadostna. Da bo vključevanje učencev priseljencev bolj uspešno, je treba uvesti spremembe na institucionalni ravni: sprememba zakonodaje, izobraževanje učiteljev in sprememba učnih načrtov.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: učenci priseljenci, osnovna šola, integracija, inkluzija, medkulturnost
  Število strani: 108
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Špela RazpotnikMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10610505)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2894
  Datum vnosa: 03 Jul 2015 09:12
  Zadnja sprememba: 03 Jul 2015 09:12
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2894

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa