[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega starostnega obdobja

Branka Izda (2015) Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega starostnega obdobja. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (768Kb)

  Povzetek

  Vrtec pomeni prvi stik otroka z družbeno institucijo, zato ne gre zanemariti pomembnosti ustreznega pristopa strokovnih delavk vrtca tako do otrok kot do njihovih staršev. Pri tem imajo pomembno vlogo subjektivne teorije o vzgoji, saj vedȇnje vzgojiteljic usmerjajo bolj kot znanje, ki si ga le-te pridobijo skozi izobraževalni proces. Subjektivne teorije vključujejo tako eksplicitno izražena stališča, vrednote, razlage o razvoju in vzgoji otrok kot tudi implicitne predpostavke, ki se kažejo posredno v ravnanjih in so neredko v nasprotju z eksplicitno izraženimi stališči in prepričanji (Batistič Zorec, 2004). O subjektivnih teorijah strokovnih delavcev in delavk v vrtcu ni bilo opravljenih veliko raziskav. Največkrat raziskovalci proučujejo stališča s pomočjo vprašalnikov. Raziskav, ki bi proučevale subjektivne teorije s pomočjo intervjujev in opazovanja, nismo zasledili, izpostavili pa bi raziskavo T. Rutar Leban (2010), ki kaže, da vzgojiteljice razmeroma slabo poznajo razvoj otrok prvega starostnega obdobja. Prav tako je slovenska evalvacijska študija (Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2005) pokazala, da vzgojiteljice v prvem starostnem obdobju premalo spodbujajo govor pri malčkih, kljub temu da se jim zdi spodbujanje govora pri malčkih sicer pomembno. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšna stališča imajo strokovne delavke vrtca do vzgojnega dela v oddelkih prvega starostnega obdobja, in sicer koliko poznajo razvojne značilnosti malčkov, kako pomembna se jim zdi izvedba kakovostnih rutinskih dejavnosti, kako načrtujejo in reflektirajo vzgojno delo in kako skrbijo za poklicni razvoj. V raziskavi nas je zanimalo tudi, ali se stališča strokovnih delavk ujemajo z njihovo dejansko prakso. Uporabili smo kvalitativno metodologijo raziskovanja, kjer smo s pomočjo analize intervjuja, opazovanja in dokumentacije treh vzgojiteljskih parov prišli do ugotovitev, da se najbolj pomanjkljivo znanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic kaže na področju navezanosti otroka na starše oz. vzgojiteljice, nekoliko boljše pa je znanje na področju poznavanja socialno-čustvenega razvoja malčkov in poznavanja malčkove igre. Znanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o govornem razvoju malčkov in o načinih spodbujanja le-tega pa je po našem mnenju dovolj strokovno. Opazovanje izvajanja dnevne rutine v oddelkih je pokazalo, da so ravnanja strokovnih delavk pri večini elementov rutine skladna z njihovimi stališči. Izpostavili bi manj ustrezno ravnanje pri izvajanju toalete in higiene, ki je bilo pri dveh vzgojiteljskih parih preveč kolektivno. Menimo, da bi se morale strokovne delavke bolj posvetiti načrtovanju in evalvaciji dnevne rutine, ki zlasti v oddelkih prvega starostnega obdobja nudi številne možnosti za individualno in skupinsko spodbujanje razvoja malčkov na vseh področjih dejavnosti. Predlagamo, da vrtci s spodbujanjem timskega sodelovanja in z dodatnim izobraževanjem spodbujajo kakovost dela v oddelkih prvega starostnega obdobja.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: razvojne značilnosti malčkov, učenje malčkov, kakovost vzgojnega dela, subjektivne teorije vzgojiteljic, dnevna rutina, profesionalni razvoj, refleksija vzgojnega dela
  Število strani: 110
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Marcela Batistič ZorecMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10610249)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2893
  Datum vnosa: 03 Jul 2015 09:08
  Zadnja sprememba: 03 Jul 2015 09:08
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2893

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa