[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Variabilnost izgovora kot ovira pri avtomatskem prepoznavanju govora: primer epenteze, epiteze in proteze v govoru slovenskih predšolskih otrok

Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Jerneja Novšak Brce in May Barbara Bernhardt in Joseph Paul Stemberger in Mojca Muznik (2014) Variabilnost izgovora kot ovira pri avtomatskem prepoznavanju govora: primer epenteze, epiteze in proteze v govoru slovenskih predšolskih otrok. V: Mednarodna multikonferenca "Informacijska družba - IS 2014", 9 Okt - 10 Okt 2014, Ljubljana, Slovenija.

[img]
Predogled
PDF
Download (1798Kb)

  Povzetek

  Variabilnost izgovora zaradi različnih narečij, starosti, spola, anatomske strukture govoril, fonološkega statusa, foniranja, resoniranja je ovira za avtomatsko prepoznavanje govora. Še posebno variabilen je izgovor pri otrocih in pri govorcih s komunikacijskimi, jezikovnimi in govornimi težavami. V sklopu mednarodnega projekta o zakasnelem fonološkem razvoju otrok smo analizirali epentetične procese pri 54 predšolskih otrocih in ugotavljali soglasniško in samoglasniško epi-, pro- in epen-tezo . Izkazalo se je, da je pogost proces, ki je značilen v določenih oblikah za odrasle govorce, za mlajše govorce ali pa za osebe s fonološkim zaostankom. Še posebej izstopata epenteza polglasnika v soglasniških sklopih in epiteza zapornika ali pripornika pred priporniki. Iz rezultatov je razvidno, da je samoglasniška epenteza dokaj pogosta v konsonantskih zvezah, še posebej pri tistih, ki zahtevajo različno mesto ali način artikulacije, npr. med obstruenti in sonoranti, med obstruenti in med sonoranti. Konsonantska epenteza se poraja v besedah s težkimi fonemi, še posebej obstruenti pred mehkonebnimi glasovi, pred sičniki in šumniki, pred šumniki. Zanimiv proces dodajanja je tudi dodajanje nezvenečih zapornikov pred pripornike na začetku besede.

  Tip vnosa: Prispevek na konferenci ali delavnici (Članek)
  Ključne besede: govor, predšolski otrok, epenteza, fonološki razvoj
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-G_%28LT%29.pdfDrugo nahajališče
  http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=10549833&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko > Katedra za logopedijo in surdopedagogiko
  ID vnosa: 2811
  Datum vnosa: 06 Maj 2015 07:30
  Zadnja sprememba: 06 Maj 2015 07:30
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2811

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa