[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli

Evelin Malnar (2015) Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (8Mb)

  Povzetek

  V magistrskem delu smo raziskovali vlogo staršev pri razvoju začetne pismenosti njihovih otrok. Preučevali smo obdobje sistematičnega začetnega opismenjevanja v 2. razredu osnovne šole. Teoretična spoznanja in izsledke raziskav raznih (domačih in tujih) avtorjev smo dopolnili z raziskavo, v kateri so sodelovali učenci dveh oddelkov 2. razreda OŠ (eksperimentalna in kontrolna skupina) in njihovi starši. Pri učencih obeh skupin smo z začetnim testom preverili začetno stanje branja in pisanja, sledilo je še vmesno preverjanje in preverjanje ob koncu šolskega leta. Sodelovanje in vlogo staršev pri učenju branja in pisanja smo spremljali samo pri učencih ES. Za starše otrok ES in KS smo uporabili tudi anketna vprašalnika; reševanje je potekalo na začetku in na koncu šolskega leta. Z raziskavo smo želeli potrditi, da je sodelovanje staršev pri učenju branja in pisanja v 2. razredu izjemno pomembno. Šola ima sicer odgovorno in odločilno vlogo pri začetnem opismenjevanju, vendar vsega ne more narediti sama, ker morajo učenci avtomatizirati branje in pisanje, zato je pomembno, da si to vlogo deli s starši. V raziskavi smo za preverjanje razlik v povprečnih vrednostih med dvema skupinama (ES in KS) uporabili parametrični t-preizkus za neodvisna vzorca in neparametrični Mann-Whitnejev preizkus. Za preverjanje razlik med deleži odgovorov med ES in KS smo uporabili hi-kvadrat preizkus¸ če pa zaradi premajhnega pričakovanega števila enot v celicah nismo zadostili kriteriju za uporabo tega preizkusa, smo uporabili Kullbackov preizkus oz. razmerje verjetij. Za ugotavljanje povprečnih vrednosti med več skupinami smo uporabili analizo variance oz. njeno neparametrično različico, tj. Kruskal-Wallisov preizkus. Raziskava je potrdila, da so otroci, katerim so starši pogosto brali v začetnem obdobju šolanja, dosegli boljše rezultate. Pri preverjanju razlik med skupinama v napredovanju učencev ni bilo statistično značilnih razlik med skupinama in z raziskavo to ni bilo potrjeno. Izboljšanje je bilo zaslediti v ES le pri vmesnem preverjanju. Raziskava v splošnem ni potrdila pomembne vloge staršev pri razvoju bralno-pisnih sposobnosti otrok, zajetih v raziskavo (ukvarjanje z otrokom, spodbujanje pri branju in pisanju, pogovarjanje, pomoč). V tem delu raziskave je bilo potrjeno le, da je na napredovanje branja in pisanja pri otrocih v raziskavi pomembno vplivalo pogovarjanje z otrokom o prebranih knjigah, ne pa pogostost glasnega branja in vaja pisanja, saj je bila razlika premajhna, da bi jo statistično potrdili. Tudi vpliv bralno-pisnih dejavnosti v družini, pri katerih so otroci, zajeti v raziskavo, sodelovali (obisk knjižnice, izposoja knjig, zbirka knjig in drugega gradiva v družini, skupno pisanje vabil, voščil ipd.) raziskava ni potrdila. V celoti pa so rezultati raziskave pokazali vpliv izobrazbe staršev na pismenost otrok, saj so otroci staršev, ki imajo višjo izobrazbo, dosegli boljše rezultate.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: pismenost, začetno opismenjevanje, družinska pismenost, šolska pismenost, branje, pisanje, sodelovanje staršev
  Število strani: 309
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marja Bešter TurkMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10474057)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2752
  Datum vnosa: 09 Mar 2015 13:45
  Zadnja sprememba: 09 Mar 2015 13:45
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2752

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa