[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Povezanost sodelovanja med šolo in starši z učenčevo šolsko uspešnostjo

Marjanca Confidenti (2014) Povezanost sodelovanja med šolo in starši z učenčevo šolsko uspešnostjo. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2077Kb)

  Povzetek

  Dobro sodelovanje med šolo in domom, torej med učitelji in starši, sodi med pomembne dejavnike kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela. Učitelji pogostokrat že pri vstopu v šolo opozarjamo na razlike v učnih sposobnostih učencev, saj so le-te deloma pogojene s procesi zorenja. Samo vplivanje nanje ni mogoče, ker gre za genetsko opremljenost; bolj jih pogojujejo učne danosti v družini. Tega ne smemo razumeti, kot da se otroci v šoli malo učijo, ampak pomeni to, da se v šolah več učijo tisti učenci, katere starši neposredno ali posredno podpirajo. Šolski uspeh otroka je tudi uspeh staršev. V raziskavi smo predpostavko, da obstaja povezava med sodelovanjem šole, doma in učenčevo šolsko uspešnostjo, skušali empirično dokazati oziroma potrditi. V vzorec so vključeni otroci petih in šestih razredov OŠ Griže in OŠ Mozirje. Za potrebe raziskave je uporabljen splošni vprašalnik, izdelan na osnovi demografskih spremenljivk o anketirancih, semantičnega diferenciala stališč ter šolske uspešnosti učenca, ki ga bomo merili z modusom in mediano. Za izvedbo raziskave smo pridobili dovoljenje staršev in zagotovili zaupnost podatkov. Uporabljene so različne statistične metode obdelave podatkov z uporabo statističnega paketa SPSS, preverjene so vse pomembne merske karakteristike instrumenta: veljavnost, zanesljivost in objektivnost. Raziskava je potrdila našo splošno hipotezo, da med ocenami odnosa med različnimi deležniki in sodelovanja med njimi ne prihaja do statistično značilnih razlik, tako da lahko trdimo, da anketiranci ne glede na njihov status enako ocenjujejo svoj odnos do drugih deležnikov v šolskem procesu. Iz rezultatov raziskave tudi izhaja, da zadovoljstvo s svojim sodelovanjem v šoli najvišje ocenjujejo učitelji, nekoliko manj pa starši. Najkritičnejše izmed vseh treh anketiranih skupin pa zadovoljstvo s svojim sodelovanjem ocenjujejo učenci. Vendar pa med povprečnimi vrednostmi posameznih analiziranih skupin ne prihaja do statistično značilnih razlik, tako da lahko za vse tri analizirane skupine ugotovimo, da približno enako ocenjujejo zadovoljstvo s sodelovanjem v šoli. Rezultati raziskave so tudi pokazali, da medsebojno sodelovanje z učitelji in s starši najvišje ocenjujejo učenci. Nekoliko manj so z medsebojnim sodelovanjem z učenci in učitelji zadovoljni starši. Najkritičnejše oziroma najnižje od vseh treh anketiranih skupin pa sodelovanje z učenci in njihovimi starši ocenjujejo učitelji. Rezultati raziskave niso potrdili predpostavke, da obstaja povezava med oceno kakovosti sodelovanja in učenčevo šolsko uspešnostjo, saj z uporabljeno statistiko nismo uspeli ugotoviti statistično značilne povezanosti med tema dvema spremenljivkama. Kljub vsemu pa lahko ugotovimo, da je samo dobih sedem odstotkov manj uspešnih učencev (v šestem razredu) kakovost sodelovana ocenilo z najvišjo oceno sodelovanmja, med bolj uspešnimi učenci pa je bilo takšnih kar dobra petina vseh bolj uspešnih učencev. Ker pa je bil vzorec majhen, do statistično zančilnih razlik ni prišlo, zato hipeteze o povezanosti kakovosti sodelovanja in uspešnostjo učencev, ki izhaja iz naslova naloge, nismo mogli potrditi.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: Družina, starši, šola, učenci, učitelji, stališča, sodelovanje, šolska uspešnost, semantični diferencial, partnerski odnos
  Število strani: 167
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  red. prof. dr. Miran ČukMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10415945)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2721
  Datum vnosa: 30 Jan 2015 13:11
  Zadnja sprememba: 12 Nov 2015 13:09
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2721

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa