[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vloga in pomen ustvarjalnega pisanja pri pouku književnosti v osnovni šoli : doktorska disertacija

Milena Mileva Blažić (2000) Vloga in pomen ustvarjalnega pisanja pri pouku književnosti v osnovni šoli : doktorska disertacija. Drugo. M. Blažić , Ljubljana.

[img]
Predogled
PDF
Download (5Mb)

  Povzetek

  Disertacija Vloga in pomen ustvarjalnega pisanja pri pouku književnosti v osnovni šoli v prvem, teoretičnem delu predstavlja sodobno kognitivno teorijo, za katero je pisanje proces, ki je ravno toliko pomemben kot besedilo (Flowerjeva in Hayes; Bereiter in Scardamalia), tradicionalno pojmovanje pisanja je bilo osredotočeno le na izdelek pisanja – besedilo (tekst). Kognitivni pisni model sestavljajo trije deli: 1. pisni dejavniki (pisna naloga: tema, naslovnik, navodila in nastajajoče besedilo); 2. dolgoročni spomin pisca (poznavanje teme, naslovnika in pisnih vzorcev) in 3. faze tvorjenja (načrtovanje: produciranje, organiziranje, postavljanje ciljev; pretvarjanje in pregledovanje: branje in vrednotenje). Ob tem sta predstavljena še dva pisna modela: enostavnejši nanizovalni in zahtevnejši pretvorbni model. K pisnemu modelu sodi še poznavanje pisnih strategij za izboljšanje pisnega procesa. V prvem delu disertacije se naslanjamo na teorijo divergentnega mišljenja (Guilford in Torrance), ki prek definicije pojma ustvarjalnosti in lastnosti divergentnega mišljenja ter značilnosti ustvarjalnih oseb obravnava tudi različne metode za spodbujanje ustvarjalnosti. Drugi del disertacije predstavlja zgodovinski pregled teorij šolskega prostega spisja od leta 1850 do danes s pomembnimi štirimi prelomnicami. (I) Najprej sta začetnika spisja Majar (1850) in nadaljevalec Praprotnik. (II) Drugo obdobje zaznamujeta Bezjak in Lichtenwallner (1908), ki se zavzemata za “novi in ne več stari pouk spisja”. K temu obdobju prištevamo še jezikovne vadnice Bezjaka in Schreinerja; čitanke Bajca; Rupla, Sovreta in Kolariča. (III) Tretje obdobje predstavlja Šilih (1955), ki poskuša prevrednotiti poučevanje “z novim in ne več starim načinom poučevanja spisja”. To obdobje nadaljujeta v petdesetih letih še Trdinova (1955 – 1964) in Silvester (1959 ali 60). Potem sledi čas, ko je bilo pisanje v šolah osredotočeno le na izdelek pisanja in na jezikovno pravilnost prostih spisov. (IV) V osemdesetih in devetdesetih letih se začnejo t. i. kreativne delavnice, spodbujene ne le z vplivom ameriških šol, ampak tudi z razvojem šolstva, didaktike materinega jezika in književnosti, večje demokratizacije pouka in novega pojmovanja otroka. To je privedlo do delitve na pisateljske in pesniške delavnice na eni in šolsko ustvarjalno pisanje na drugi strani. Ob koncu dvajsetega stoletja se začnejo uveljavljati sodobne teorije pisanja. V tretjem delu disertacije predlagam avtorski model poučevanja pisanja, ki temelji na slovenski tradiciji in praksi prostega spisja ter dopolnjuje Predlog učnega načrta za slovenščino v devetletki. Značilnost modela je skladnost z učnim načrtom in njegova nadgradnja – šolsko pisanje je didaktično pojmovan proces, ki mora upoštevati dejavnike pisanja, dolgoročni spomin učenca pisca in faze tvorjenja. Pisno ustvarjalnost učencev spodbujamo z metodami ustvarjalnega mišljenja v fazi načrtovanja, razvijanjem pisnih strategij v fazi pretvarjanja in izboljševanjem v fazi pregledovanja. Gre za kognitivni pisni model, ki razvija pisne sposobnosti z besedilotvornimi metodami prek enostavnejše nanizovalne strategije do zahtevnejše pretvorbne strategije. Dodatek disertaciji so naslovi prostih spisov od 1849 do 2000, ki so motivno-tematsko in oblikovno-strukturno analizirani v drugem delu naloge ter tako kot tudi naloga sama – odpirajo možnosti za nadaljnje raziskovanje.

  Tip vnosa: Monografija (Drugo)
  Ključne besede: besedilotvorje, nanizovalni model, pisne sposobnosti, pisne strategije, pisni proces, poimenovanje, pouk književnosti, poustvarjalno pisanje, pretvorbni model, prosti spisi, tvorjenje, upovedovanje, ustvarjalno mišljenje, ustvarjalno pisanje
  Število strani: 234
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-3FQXQAHVDrugo nahajališče
  http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=4111433&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Filozofska fakulteta
  ID vnosa: 2717
  Datum vnosa: 29 Jan 2015 11:32
  Zadnja sprememba: 29 Jan 2015 11:39
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2717

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa