[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Prader-Willijev sindrom: vzgojno-izobraževalni profil

Sabina Konkolič (2014) Prader-Willijev sindrom: vzgojno-izobraževalni profil. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (4Mb)

  Povzetek

  Prader-Willijev sindrom (PWS) je zelo redka, kompleksna, kromosomska motnja. Kljub redkosti gre za resen sindrom, saj prizadene posameznika in njemu bližnje osebe na različnih ravneh, tako telesno kot duševno. Sindrom vključuje veliko značilnosti, od katerih je najbolj izstopajoča nenehna lakota. V pedagoškem smislu gre za kontiinuum sposobnosti. V slovenskem prostoru je PWS še neznan, zato je potrebno starše oseb s PWS in različne strokovnjake seznaniti in ozavestiti o potrebah oseb s PWS ter jim ponuditi učinkovite napotke za praktično delo z osebami s PWS, pedagoge pa seznaniti z vzgojno-izobraževalnim profilom učencev s PWS ter z oblikami pomoči in podpore. V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljen PWS in značilnosti funkcioniranja oseb s PWS, predvsem z vzgojno-izobraževalnega vidika, in sicer na biološkem, emocionalnem, kognitivnem, motoričnem, socialnem področju, področju govora in jezika ter v okviru vedenja. Izobraževalne tehnike, metode in oblike dela, obvladovanje vedenjskih vzorcev ter učinkovite vzgojno-izobraževalne obravnave oseb s PWS so opisane, razvrščene in opredeljene po starostnih obdobjih (otroško, predšolsko, šoloobvezno, srednješolsko, mladostniško obdobje in odraslost). Empirična raziskava je bila izvedena s sodelovanjem Društva za pomoč osebam s PWS v Sloveniji. V empiričnem delu je predstavljena kvalitativna raziskava o PWS, ki zajema študijo primera, tehniko spraševanja staršev in učiteljev otrok s PWS z individualnimi intervjuji in sekundarno analizo gradiva in kvantitativna raziskava, ki temelji na delu z anketnimi vprašalniki za starše in učitelje otrok s PWS. Opisana je študija primera osebe s PWS v inkluzivnem izobraževanju z upoštevanjem tako bioloških kot socialno-emocionalnih in vzgojno-izobraževalnih potreb. Analizirani so intervjuji ter anketni vprašalniki za starše ter učitelje oseb s PWS. Ugotovitve intervjujev in rezultati vprašalnikov so primerjani z rezultati študije primera in teoretičnimi izsledki. Vsi pridobljeni podatki so interpretirani s pomočjo že objavljenih spoznanj o PWS, na osnovi vsega pa je izdelan vzgojno-izobraževalni profil oseb s PWS, ki pripomore k ustrezni pedagoški obravnavi teh oseb. Predstavljene so značilnosti oseb s PWS in preizkušene učinkovite metode za delo s temi osebami v vseh življenjskih ciklih (otroštvo, predšolsko, šoloobvezno, srednješolsko, mladostniško in študentsko obdobje ter odraslost) in na vseh področjih delovanja (biološkem, emocionalnem, kognitivnem, motoričnem, socialnem področju, področju govora in jezika ter vedenja), poseben poudarek pa je na izhodiščih za delo z osebami s PWS v pedagoški praksi in prepoznavanju njihovih močnih področij. Navedena so priporočila za načrtovanje in oblikovanje individualiziranega programa. Izpostavljene so smernice in strategije pomoči za preprečevanje težav in premagovanje primanjkljajev oseb s PWS, razviti so učinkoviti načini za zmanjševanje nezaželenih vedenj učencev s PWS. Dokazana je ustreznost inkluzivnega modela vzgoje in izobraževanja za osebe s PWS. Predstavljen je sistemski model prikaza uresničevanja posebnih potreb oseb s PWS, izdelan model sistematičnega pristopa za razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja, ki učinkovito podpira osebe s PWS, in konkretno opisani podsistemi 4-stopenjskega sistemskega modela za uspešno uvajanje in izvajanje inkluzivnega izobraževanja teh oseb. Magistrsko delo je doprineslo k raziskovanju in razumevanju v našem prostoru premalo raziskanega, a pomembnega sindroma. Prispevek k znanstvenemu razvoju specialne in rehabilitacijske pedagogike je v doprinosu analize stanja, zapisu dejstev, priporočil in smernic za delo z osebami s PWS. Z izoblikovanim vzgojno-izobraževalnim profilom oseb s PWS v Sloveniji pomagamo strokovnjakom in staršem bolje poznati in razumeti sindrom ter jim tako omogočiti ustvariti kakovostnejše vzgojno-izobraževalno okolje.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: Prader-Willijev sindrom, kognicija, učenje, vedenje, strategije pomoči, podpora, individualizirani program
  Število strani: 340
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  izr. prof. dr. Janez VogrincSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10410057)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2714
  Datum vnosa: 26 Jan 2015 14:12
  Zadnja sprememba: 14 Nov 2015 07:41
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2714

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa