[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem : (1850-2000)

Milena Mileva Blažić (2002) Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem : (1850-2000). Znanstvena monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

[img]
Predogled
PDF
Download (1228Kb)

  Povzetek

  Motivi za obravnavo tematike v disertaciji Vloga in pomen ustvarjalnega pisanja pri pouku književnosti v osnovni šoli1 so nastali na osnovi znanstvenih spoznanj na področju ustvarjalnega pisanja, vpogleda v zgodovinski razvoj in na podlagi dejstva, da je ustvarjalno pisanje prisotno po slovenskih osnovnih šolah. Disertacija obsega tri tematske sklope, ki so metodološko obravnavani na tri različne načine. V prvem delu je uporabljen sinhron pristop, na osnovi katerega je izvedena primerjalna analiza in kritičen pretres reprezentativnih virov s področja teorije pisanja. V drugem delu je uporabljen diahron pristop: zgodovinski oris razvoja (prostega) spisja od začetkov (1850) do danes (2000), kjer so podane temeljne ugotovitve in stalnice v stopetdesetletni zgodovini prostega spisja s poudarkom na štirih prelomnih trenutkih. V tretjem delu je uporabljen aplikativni avtorski pristop in oblikovan predlog modela šolskega ustvarjalnega pisanja pri pouku književnosti v osnovni šoli. Ta model je definiran, teoretično utemeljen v funkcionalnih in izobraževalnih ciljih, predstavljene so poimenovalne, upovedovalne in besedilotvorne metode za razvijanje sposobnosti ustvarjalnega pisanja pri književnem pouku, s čimer se nadgrajuje predlog učnega načrta za slovenščino v novi devetletki. Disertacija želi spodbuditi in utrditi vlogo ustvarjalnega pisanja in ga umestiti v pouk književnosti in v učni načrt. Disertacija odpira nekaj vprašanj zlasti pri avtorskem modelu, ki bodo predmet nadaljnjih raziskav.

  Tip vnosa: Monografija (Znanstvena monografija)
  Ključne besede: besedilotvorje, nanizovalni model, pisne sposobnosti, pisne strategije, pisni proces, poimenovanje, pouk književnosti, poustvarjalno pisanje, pretvorbni model, prosti spisi, tvorjenje, upovedovanje, ustvarjalno mišljenje, ustvarjalno pisanje
  Število strani: 318
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VGKQQVOWDrugo nahajališče
  http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=119319040&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za razredni pouk > Katedra za slovenski jezik in didaktiko slovenskega jezika
  ID vnosa: 2713
  Datum vnosa: 26 Jan 2015 13:00
  Zadnja sprememba: 26 Jan 2015 13:00
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2713

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa