[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Mladinska književnost v literarni vedi in v izobraževanju

Milena Mileva Blažić (2008) Mladinska književnost v literarni vedi in v izobraževanju. V: Simpozij Obdobja, 2008, Ljubljana.

[img]
Predogled
PDF
Download (95Kb)

  Povzetek

  Razvoj mladinske književnosti v Sloveniji je podoben razvoju mladinske književnosti v Evropi. Literarnozgodovinsko slovensko mladinsko književnost delimo na pet obdobij. Prvo je predobdobje od 1550 do 1850, v katerem je bil otrok oz. mladostnik le posreden naslovnik (Trubar, Krelj), predvsem v neliterarnih besedilih z versko ali poučno (Vodnik) vsebino. V času romantike in realizma so številna besedila v procesu literarne recepcije postala mladinska (Prešeren: Povodni mož, Levstik: Martin Krpan). Drugo obdobje (1848/50–1900) je obdobje literarnega začetka oz. izdaje prve posvetne revije Vedež ter nemladinskih avtorjev z mladinskimi besedili. Tretje obdobje (od 1900 do 1950) je obdobje Otona Župančiča, njegove izrazite poetike spoštovanja otrok, ter nastajanja ilustracij in prvih slikanic. Četrto obdobje (1950–1990) je obdobje različnih avtorskih poetik in sodobnih klasikov (Pavček, Kovič, Vegri, Grafenauer, Makarovič idr.) ter obdobje institucionalizacije mladinskih knjižnic. Peto je obdobje sodobne slovenske mladinske književnosti od 1990 dalje. Značilnost tega obdobja je problemska tematika, manj bralnih, več igralnih dejavnosti, potroš ništvo, pluralizem, dvojni naslovnik, subverzivnost v mladinski književnosti.

  Tip vnosa: Prispevek na konferenci ali delavnici (Članek)
  Ključne besede: izobraževanje, literarna veda, mladinska književnost, mladinske knjižnice, poučevanje, univerze
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/sim25/Blazic.pdfDrugo nahajališče
  http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=7659849&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za razredni pouk > Katedra za slovenski jezik in didaktiko slovenskega jezika
  ID vnosa: 2702
  Datum vnosa: 23 Jan 2015 07:25
  Zadnja sprememba: 23 Jan 2015 07:25
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2702

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa