[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Poučevanje starejše slovenske književnosti v devetletki - študij primera Primož Trubar

Milena Mileva Blažić (2010) Poučevanje starejše slovenske književnosti v devetletki - študij primera Primož Trubar. V: Simpozij Obdobja, 2010, Ljubljana.

[img] PDF
Download (878Kb)

  Povzetek

  Učni načrt za slovenščino iz leta 1998 in predlog Učnega načrta za slovenščino iz leta 2008 predlagata, naj učenci v 9. razredu devetletke pri funkcionalnih ciljih pregledno poznajo književnike in njihova dela iz obdobja starejše slovenske književnosti, med katerimi je naveden tudi Primož Trubar. Sestavljavci učnega načrta predlagajo dve besedili Primoža Trubarja, odlomek iz Katekizma z dvema izlagama in odlomek iz Evangelija sv. Matevža, ter odlomek iz slovnice Adama Bohoriča Zimske urice proste. Smoter izobraževalnih ciljev je pridobivanje literarnovednega znanja oz. poznavanja in uporabljanja strokovnih izrazov. Učenec naj bi v 9. razredu poznal, uporabljal ter znal opisati tudi strokovne izraze in poimenovanja za literarnozgodovinska obdobja in smeri (pismenstvo, protestantizem, razsvetljenstvo, romantika, realizem, moderna (nova romantika), književnost po 2. sv. vojni). Pri tem se postavi vprašanje, ali je pojem protestantizem literarno obdobje ali smer. Izpostavi se tudi problem rabe pojmov reformacija in protireformacija.

  Tip vnosa: Prispevek na konferenci ali delavnici (Članek)
  Ključne besede: aktualizacija, književni pouk, kontekst, mladinska književnost, protestantizem, literarna recepcija, Primož Trubar, učni načrt, 16. stol
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp27/17_Blazic.pdfDrugo nahajališče
  http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=8531785&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za razredni pouk > Katedra za slovenski jezik in didaktiko slovenskega jezika
  ID vnosa: 2697
  Datum vnosa: 22 Jan 2015 08:25
  Zadnja sprememba: 22 Jan 2015 08:25
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2697

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa