[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Lutke pri izvajanju dodatne strokovne pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami

Darja Pekolj (2014) Lutke pri izvajanju dodatne strokovne pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (3220Kb)

  Povzetek

  Z vključevanjem umetnostnih sredstev v proces vzgoje in izobraževanja se poveča učinkovitost tradicionalnih metod učenja, saj so učenci ob njih bolj odprti, sproščeni in motivirani, posredovanje informacij pa je olajšano, kar je še posebej pomembno za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Eno izmed umetnostnih sredstev so tudi lutke, ki lahko z vključevanjem v proces vzgoje in izobraževanja vplivajo na različna področja otrokovega razvoja, zato lahko zavzamejo pomembno mesto pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. Omogočajo doseganje splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja in specifičnih ciljev, ki se določijo v individualiziranem programu za posameznega učenca s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, in sicer na zanimivejši, kreativnejši in manj stresen način. Z njihovim vključevanjem k delu vplivamo na čustveni, spoznavni in socialni razvoj učencev ter jim omogočamo celostni razvoj. V empiričnem delu smo z raziskavo ugotavljali pogostost in namen rabe lutk pri izvajanju dodatne strokovne pomoči ter stališča učiteljev do njihove rabe, poznavanje možnosti dela z lutkami, dejavnike, ki vplivajo na rabo lutk in razloge za redko rabo. Izdelali smo anketni vprašalnik v spletni obliki in ga analizirali s pomočjo programa za statistične obdelave podatkov SPSS, rezultate pa predstavili tabelarično, grafično in opisno. Vzorec oseb je zajemal učitelje dodatne strokovne pomoči iz osnovnih šol po Sloveniji. Rezultate raziskave smo dopolnili s prikazom dela z lutkami ter z doseženimi cilji individualiziranega programa in kurikuluma iz lastnih izkušenj pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. Rezultati raziskave kažejo, da učitelji dodatne strokovne pomoči zavzemajo pozitivna stališča do rabe lutk pri izvajanju dodatne strokovne pomoči in poznajo številne možnosti, ki jih lutke pri delu omogočajo, vendar jih redko uporabljajo. Razlog redke rabe je v pomanjkanju znanja in idej za delo z lutkami, preobremenjenost in časovna stiska pri delu. Pri svojem delu najpogosteje uporabljajo ročne lutke, igrače ter prstne lutke, kot metodo dela pa pripovedovanje z lutkami in komunikacijo preko njih. Najpogosteje jih uporabljajo pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, pogostost njihove rabe pa je povezana z izvajanjem raznolikih dejavnosti ter metod in oblik dela. Lutke ocenjujejo kot primerne predvsem za pomoč pri izražanju misli in čustev učencev, spodbujanje domišljije ter razvijanje govora in komunikacije. Učitelji dodatne strokovne pomoči so se pripravljeni usposabljati za delo z lutkami, saj predlagajo seminarje, delavnice in izobraževanja o možnostih dela z lutkami, predstavitev primerov dobrih praks na šolah in v študijskih skupinah, izdajo priročnika in odprtje spletne strani o delu z lutkami v pedagoškem procesu ter strokovno pomoč izvajalcem DSP pri izvajanju svojega dela. Predlagajo uvedbo obveznega predmeta med študijem in izdelavo didaktičnega kovčka z različnimi lutkami. S predstavitvijo področja rabe lutk znotraj programa dodatne strokovne pomoči smo osvetlili dejavnike, ki vplivajo na rabo lutk in s tem predlagali smernice za njihovo pogostejšo rabo med učitelji dodatne strokovne pomoči. Temeljni prispevek dela je bogatenje metod pri delu z otroki s specifičnimi učnimi težavami pri izvajanju programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter s tem bogatenje kurikuluma osnovne šole.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: lutke pri izvajanju dodatne strokovne pomoči, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dodatna strokovna pomoč
  Število strani: 221
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  red. prof. spec. Edvard MajaronMentor
  doc. dr. Mojca Lipec StoparSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10379593)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2656
  Datum vnosa: 06 Jan 2015 13:47
  Zadnja sprememba: 06 Jan 2015 13:47
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2656

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa