[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Gibalna dejavnost in izbrani dejavniki zdravega načina življenja predšolskih otrok v Beli krajini

Anica Hudelja (2014) Gibalna dejavnost in izbrani dejavniki zdravega načina življenja predšolskih otrok v Beli krajini. Diplomska naloga.

[img] PDF
Download (1495Kb)

  Povzetek

  Gibalno dejavnost in ustrezno prehrano najpogosteje povezujemo z zdravim načinom življenja. Razsežnosti zdravega načina življenja nekateri avtorji bistveno natančneje razčlenjujejo, vendar pri tem pogosto naletijo na izredno razpršenost podatkov, ki jih nato združujejo. Zato smo v tej diplomski nalogi skušali skonstruirati tak vprašalnik, ki bo zdrav način življenja preučeval preko njegovih najizrazitejših kazalnikov. Te kazalnike smo poimenovali »dejavniki zdravega načina življenja«. Namen diplomske naloge je bil skonstruirati ustrezen vprašalnik in preko njega analizirati gibalno dejavnost družin v Beli krajini ter preučiti povezave med izbranimi dejavniki zdravega načina življenja med starši in otroki. V vzorec raziskave smo zajeli 110 staršev in njihovih otrok, ki obiskujejo enega izmed belokranjskih vrtcev (Vinica, Dragatuš, Črnomelj, Metlika), in sicer tako da smo vanj zajeli enako število tistih staršev in njihovih otrok, ki živijo na vasi, kot tistih, ki živijo v mestu. Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for The Social Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvenc posameznih odgovorov, za izračun opisne statistike pa podprogram DESCRIPTIVES. Na številčnih spremenljivkah in tudi na ostalih ustrezno transformiranih spremenljivkah smo uporabili Pearson's Correlation (analiza povezave med spremenljivkami) in t-test. Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p < 0,05). Ugotovili smo, da večina staršev (73,6 %) pomen gibanja za otrokov zdrav razvoj ocenjuje visoko oz. najvišje (z oceno deset na deset stopenjski lestvici). Približno polovica staršev (51,8 %) je gibalno aktivna skupaj s svojim otrokom večkrat na teden, medtem ko je 35,4 % staršev z otrokom gibalno aktivna vsak dan. Analiza podatkov nam je pokazala, da je gibalna dejavnost otrok zunaj (ob različnih vremenskih pogojih) v veliki meri odvisna od njihovih staršev, saj je količina gibanja otrok in njihovih staršev glede na odstotek približno enaka. Starši so v večini (88,2 %) odgovorili, da so gibalno/športno aktivni predvsem zaradi boljšega počutja. Izmed vseh staršev jih 4,5 % ni gibalno/športno dejavnih. 20 % vseh otrok anketiranih staršev je vključenih v eno izmed organiziranih gibalnih dejavnosti. Iz analize je razvidno, da so to predvsem otroci mestnih vrtcev (18 otrok mestnega vrtca in 4 otroci vaškega vrtca), zato smo tudi hipotezo, ki pravi, da so otroci mestnih vrtcev pogosteje deležni organiziranih gibalnih dejavnosti, potrdili. Podatki o izbranih dejavnikih zdravega načina življenja kažejo, da imajo otroci zadostno dnevno količino obrokov. 71,8 % otrok poje šest ali več obrokov dnevno, 23,6 % pa pet obrokov. 39,1 % staršev zaužije tri obroke dnevno, 36,4 % pa štiri. 24,5 % staršev kadi. Polovica anketiranih staršev (50 %) občasno jemlje protibolečinske tablete, 45,5 % pa nikoli. V približno enakem razmerju je pitje alkoholnih pijač, in sicer 40,9 % staršev nikoli ne pije alkohola, 52,7 % občasno. Analiza raziskave kaže, da bolj izobraženi starši manj kadijo, a se tudi manj gibajo, pri analizi jemanja protibolečinskih tablet ni razlik glede na izobrazbo. Zato ne moremo trditi, da izobrazba bistveno vpliva na način življenja. Lahko pa trdimo, da način življenja odraslih vpliva na način življenja otrok. Ugotavljamo tudi, da je v mestih več ponudbe za organizirane dejavnosti in da so pogosteje vanje vključeni otroci. Ne moremo torej trditi, da je potreba po dvigu splošne stopnje izobrazbe, ampak po tem, da se razširi ponudbo, poveča pestrost gibalnih dejavnosti za odrasle, da bodo zgled svojim otrokom.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomska naloga)
  Ključne besede: gibalna dejavnost, zdrav način življenja, predšolski otrok, starš, Bela krajina
  Število strani: 59
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Jera GregorcMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10256713)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2559
  Datum vnosa: 17 Okt 2014 12:39
  Zadnja sprememba: 17 Okt 2014 12:39
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2559

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa