[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pomoč učencu s težavami pri pisnem deljenju in odštevanju v petem razredu osnovne šole

Jerca Pori (2011) Pomoč učencu s težavami pri pisnem deljenju in odštevanju v petem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1657Kb)

  Povzetek

  Kavkler (2007) pravi, da so matematične učne težave najpogostejše učne težave in jim je zato potrebno nameniti posebno pozornost. Razprostirajo se od splošnih do specifičnih, lažjih do zmernih, kratkotrajnih do izrazitih in takih, ki povzročajo splošno neuspešnost pri matematiki ali pa se pojavijo le na enem matematičnem področju. Kavkler (1999, 147-148) tudi navaja, da »obstaja heterogena skupina učencev, ki ima zaradi različnih razlogov (odsotnost zaradi bolezni, slabša pozornost, nemotiviranost za izvajanje vaj, ki pripeljejo do avtomatizacije postopkov itd.) težave pri pisnem računanju. Namen diplomskega dela je predstaviti značilnosti učnih težav pri matematiki, različne strategije in opore za pomoč učencem s težavami avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov ter preveriti vpliv treninga za pomoč učencem pri zapomnitvi postopka pisnega deljenja in odštevanja. V trening je bil vključen učenec petega razreda. Diagnostična ocena je bila izvedena s pomočjo 10-minutnega testa za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, iz Sugarmanovega testa za ugotavljanje računskih strategij, 5-minutnega testa računov z vnaprej določenim rezultatom za ugotavljanje fleksibilnosti pri reševanju matematičnih problemov, dela testa Motenost v branju in pisanju (orientacija v prostoru), vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov ter nalog za preverjanje obvladovanja pisnega računanja in ocenjevanja ter zaokroževanja števil in rezultatov, ki so bili sestavljeni v namen raziskave. Na osnovi teoretičnih dognanj sem sestavila trening za učenca. Trening je vključeval rabo barvnih in grafičnih ponazoril, verbalizacijo, rabo žepnega računala in izvajanje različnih dejavnosti. Trening je potekal trikrat na teden, trajal pa je pet tednov. Evalvacija treninga o doseganju zastavljenih ciljev je pokazala, da je deček bolje usvojil in utrdil postopek pisnega deljenja in odštevanja. Pred treningom pisnega deljenja z enomestnim in dvomestnim deliteljem z in brez prehoda čez desetico, je na testu preverjanja obvladovanja pisnega deljenja od možnih devetindvajsetih točk dosegel dve točki, po treningu pa dvajset. Pri pisnem odštevanju s in brez prehoda čez desetico je pred treningom na testu preverjanja obvladovanja pisnega odštevanja dosegel devet točk od dvanajstih, po končanem treningu pa vseh dvanajst točk. Potreboval pa bo še veliko vaje in podpore, da bo počasi dosegel stopnjo avtomatizacije, predvsem na področju pisnega deljenja.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: učenci s težavami pri matematiki, trening, avtomatizacija dejstev in postopkov, pisno računanje, pomnjenje
  Število strani: 97
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=8909897)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 255
  Datum vnosa: 04 Okt 2011 15:42
  Zadnja sprememba: 04 Okt 2011 15:42
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/255

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa