[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Delo z likovno nadarjenimi učenci

Sanja Dedukić (2014) Delo z likovno nadarjenimi učenci. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (13Mb)

  Povzetek

  Diplomsko delo obravnava problematiko odkrivanja, identifikacije in vzgojno izobraževalnega dela z likovno nadarjenimi učenci. Zelo pomembno je, da te učence pravočasno odkrijemo in jih obravnavamo kot samostojno skupino, ki ima na likovnem področju izjemne potenciale, zaradi katerih so upravičeni do individualiziranih prilagoditev v okviru osnovnošolskega izobraževalnega programa. Pri delu z nadarjenimi se namreč od učiteljev pričakujejo drugačne oblike dela v razredu, ki bodo spodbujale tovrstne učence in jim pomagale pri razvoju njihovih potencialov. Le s tako prilagojenim vzgojno-izobraževalnim delom se bodo lahko primerno odločili za nadaljnje izobraževanje v srednji šoli in se kasneje kot odrasli lahko zdravo osebnostno uresničili in pomembno prispevali k družbenemu razvoju tako na umetniškem področju kot tudi drugod. V teoretičnem delu je opredeljen pojem nadarjenosti, vrste nadarjenosti in značilnosti nadarjenih učencev ter težave, s katerimi se ti srečujejo. Predstavljene so metode za odkrivanje in identifikacijo nadarjenih. Opisano je vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci, ki obsega tako redni pouk kot tudi posebne programe, ki so prilagojeni posebej za njih. V nadaljevanju sledi opis težav, s katerimi se učitelji srečujejo pri delu s tovrstno skupino otrok. V zadnjem sklopu teoretičnega dela pa je predstavljena likovna nadarjenost, na katero se je nanašal tudi naš raziskovalni problem. V prvem sklopu empiričnega dela sem s pomočjo anketnega vprašalnika želela ugotoviti, kako učitelji razredne stopnje osnovne šole ocenjujejo svoje znanje s področja prepoznavanja in dela z likovno nadarjenimi učenci, kje najpogosteje pridobivajo dodatna strokovna znanja, kako odkrivajo nadarjenost, na katere lastnosti učenca so pri tem pozorni, kako načrtujejo prilagoditve in katere oblike dela najpogosteje uporabijo, kdo jim pri tem pomaga in s katerimi težavami se srečujejo pri delu s to skupino otrok ter nazadnje, katere dejavnosti izven rednega pouka za likovno nadarjene organizira šola, na kateri poučujejo. Anketirala sem 38 učiteljev razrednega pouka iz šestih različnih šol v Sloveniji. Rezultati kažejo, da večina anketiranih učiteljev svoje znanje s področja likovne nadarjenosti ocenjuje kot srednje, dodatna znanja pa pridobivajo s prebiranjem literature in na medmrežju. Najpogosteje uporabljeni metodi za prepoznavanje nadarjenih sta opazovanje učencev in analiza njihovih likovnih izdelkov. Glede lastnosti nadarjenih učencev se med zapisi največkrat pojavijo naslednje značilnosti: smisel za izražanje, ustvarjalnost, izvirnost, izstopanje, domišljija in drugačnost. Večina učiteljev prilagoditev ne načrtuje posebej, ampak se sproti prilagaja glede na potrebe učencev in na sam potek učne ure. Najpogosteje uporabljene prilagoditve so sprememba tempa dela in obsega vsebine, debata ter individualne zadolžitve. Učiteljem pri delu največ težav povzroča pomanjkanje strokovnega znanja in veliko administrativnega dela, najpogosteje pa jim na pomoč priskočijo drugi učitelji. Dejavnost, ki jo šola izven rednega pouka najpogosteje organizira, je likovni krožek. Za drugi sklop sem izvedla učne ure pri pouku likovne vzgoje v dveh petih razredih osnovne šole. Na podlagi opazovanja, analize nastalih likovnih izdelkov in zastavljenih kriterijev sem želela identificirati učence, ki imajo bolj izrazito razvite likovne sposobnosti. Iz opazovanega vzorca 35 učencev sem izbrala pet učencev, ki so ustrezali kriterijem ali pa so na nek način izstopali. Naredila sem podrobno analizo njihovih del.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: nadarjenost, odkrivanje in identifikacija, delo z likovno nadarjenimi, likovna nadarjenost, likovno nadarjeni učenci
  Število strani: 67
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič ČerkezMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10234441)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2504
  Datum vnosa: 09 Okt 2014 07:00
  Zadnja sprememba: 09 Okt 2014 07:00
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2504

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa