[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Odnos med učnimi strategijami in testno anksioznostjo

Mihaela Modrijan (2011) Odnos med učnimi strategijami in testno anksioznostjo. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1578Kb)

  Povzetek

  V svojem diplomskem delu poskušam predstaviti na eni strani značilnosti stresa ter z njim povezano testno anksioznost, na drugi strani pa učne strategije in njihovo učinkovitost. Glavna tema raziskovanja je odnos med učnimi strategijami in testno anksioznostjo. Poskušam torej povezati obe temi ter preveriti povezanost med njima. Razen osrednjega vprašanja, ki se nanaša na odnos med učnimi strategijami in testno anksioznostjo, nas je zanimalo tudi, kakšne so razlike v uporabi učnih strategij in v izkazani testni anksioznosti med spoloma in po starosti. Raziskava je bila empirična in zastavljena kot študija prereza. Za to raziskavo ni bilo potrebno izvajati poizkusov, temeljila je bolj na opisovanju in deskriptivni metodi. Raziskava je bila torej kavzalno-ne-eksperimentalna. S pomočjo anketnega vprašalnika sem določila prevladujoče učne strategije učencev in stopnjo njihove testne anksioznosti. Vprašalnik je od učencev zahteval označbo od »1« do »5«, pri čemer je »1« pomenilo najnižje strinjanje s trditvijo in »5« najvišje strinjanje s trditvijo. V vzorec smo zajeli dečke in deklice šestega in devetega razreda osnovne šole. Učne strategije smo razdelili na osem skupin in analizirali odgovore učencev glede na vrste učnih strategij. Analizo sem izvedla s SPSS programom za obdelavo podatkov, pri čemer sem razlike primerjala s t-testom za neodvisne vzorce. Računala sem koeficient korelacije, razlike pa sem ugotavljala tudi s χ² preizkusom. Analiza obdelave vprašalnikov je pokazala, da obstaja statistično pomembna korelacija med učinkovitostjo uporabe učnih strategij in izkazano testno anksioznostjo. Ta korelacija je negativna. Učenci z bolj učinkovitimi učnimi strategijami izkazujejo nižjo testno anksioznost in učenci z manj učinkovitimi učnimi strategijami višjo testno anksioznost. Razlik v izkazani testni anksioznosti in razlik v uporabi učnih strategij med spoloma nismo dokazali. Razlike v izkazani testni anksioznosti med razredoma so statistično nepomembne, razlike v uporabi učnih strategij med razredoma pa so statistično pomembne. Dokazali smo, da učenci šestega razreda uporabljajo bolj učinkovite učne strategije kot učenci devetega razreda. Zaključimo lahko, da ima starost večji vpliv na uporabo učnih strategij in na stopnjo testne anksioznosti kot spol ter da obstajajo statistično pomembne razlike v izkazani testni anksioznosti med učenci z bolj učinkovitimi in manj učinkovitimi učnimi strategijami. Učence, učitelje in starše moramo opozoriti na prepoznavanje testne anksiozosti ter jih ozaveščati o ukrepih, ki jo lahko zmanjšajo. Prav tako želimo v šole vnesti uporabo čim bolj učinkovitih učnih strategij in zavedanje pomena le-teh.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: stres, testna anksioznost, učenje, učne strategije, strateško učenje, bralne učne strategije, učni pogoji
  Število strani: 102
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Alenka PolakMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=8912457)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 249
  Datum vnosa: 04 Okt 2011 15:25
  Zadnja sprememba: 04 Okt 2011 15:25
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/249

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa