[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Zunanja diferenciacija in dosežki učencev pri notranjem in zunanjem preverjanju znanja

Amalija Žakelj in Zlatan Magajna (2014) Zunanja diferenciacija in dosežki učencev pri notranjem in zunanjem preverjanju znanja. V: Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 25-31. ISBN 978-961-03-0253-7

[img]
Predogled
PDF
Download (167Kb)

  Povzetek

  V prispevku razpravljamo o značilnostih zunanje diferenciacije ter o njenem vplivu na dosežke učencev (pri matematiki). Predstavili bomo nekatere vidike (prednosti in slabosti) zunanje diferenciacije glede učinkovitosti pridobivanja matematičnih znanj na doseženo raven matematičnega znanja v homogenih in heterogenih učnih skupinah. Rezultati kažejo, da ni enovitega odgovora, še zlasti ne, če se omejimo na skrajna pola – na zmožnejše učence in na učence z učnimi težavami. Od šole oziroma učitelja se seveda pričakuje, da prav vsakemu učencu s primernim pristopom omogoči, da se izobražuje v skladu s svojimi potenciali. Zato tako nadarjenost učencev kot učne težave učencev razumemo kot izziv učitelju, kako poučevati, kako prepoznati potrebe učencev in katere ukrepe izbrati, da bodo dosežki učencev optimalni glede na njihove zmožnosti in sposobnosti. Z vidika ciljev pridobivanja kakovostnega znanja vseh je ključno vprašanje, kako prilagoditi pouk vsem učencem glede na njihove potrebe in potenciale, ter tako znižati morebitno prikrajšanost zmožnejših učencev ali učencev z učnimi težavami. To narekuje potrebo po razvijanju ustreznih pristopov učenja in poučevanja za vse učence.

  Tip vnosa: Del monografije
  Ključne besede: homogene učne skupine, heterogene učne skupine, diferenciacija, učne težave, matematika
  Število strani: 187
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.zrss.si/pdf/UTMIS-zbornik-prispevkov-2014.pdfDrugo nahajališče
  http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=10119497&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za matematiko in računalništvo > Katedra za algebro in analizo
  ID vnosa: 2475
  Datum vnosa: 07 Okt 2014 07:40
  Zadnja sprememba: 07 Okt 2014 07:40
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2475

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa