[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri slovenščini

Milena Košak Babuder (2014) Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri slovenščini. V: Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 138-140. ISBN 978-961-03-0253-7

[img]
Predogled
PDF
Download (128Kb)

  Povzetek

  Branje in pisanje sta najučinkovitejši sredstvi za usvajanje znanja in kot najpomembnejši sestavini pismenosti in sredstvi učenja ostajata temeljna sestavina vseh šolskih programov. Od dobro usvojenih veščin branja in pisanja je odvisna učna uspešnost otrok skozi vse obdobje šolanja. Otroci potrebujejo govorno jezikovno izražanje in veščine pisanja, da so lahko dobri v branju in nasprotno – biti morajo dobri bralci, da lahko nadalje razvijajo svoje govorno jezikovno izražanje in veščine pisanja (Ontario, 2003). V razredih prvega triletja, ko se prične opismenjevanje, je poučevanje ter s tem povezana pomoč in podpora, usmerjeno predvsem v širjenje besednjaka, razvoj predbralnih veščin in osnovnih spretnosti branja in pisanja. V višjih razredih drugega in tretjega triletja pa sta pomoč in podpora usmerjeni na doseganje čim boljše tekočnosti branja in bralnega razumevanja.

  Tip vnosa: Del monografije
  Ključne besede: učenci z učnimi težavami, branje, pisanje, pomoč in podpora
  Število strani: 187
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.zrss.si/pdf/UTMIS-zbornik-prispevkov-2014.pdfDrugo nahajališče
  http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=10120009&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko > Katedra za logopedijo in surdopedagogiko
  ID vnosa: 2473
  Datum vnosa: 07 Okt 2014 07:29
  Zadnja sprememba: 07 Okt 2014 07:29
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2473

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa