[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Reprezentiranje matematičnih pojmov pri pouku matematike na razredni stopnji

Tatjana Hodnik Čadež (2014) Reprezentiranje matematičnih pojmov pri pouku matematike na razredni stopnji. V: Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 32-44. ISBN 978-961-03-0253-7

[img]
Predogled
PDF
Download (262Kb)

  Povzetek

  Reprezentacija je v prvi vrsti nekaj, kar stoji namesto nečesa drugega. Pri vsaki reprezentaciji moramo opredeliti: (1) reprezentirajoči svet, (2) svet, ki ga reprezentirajoči svet reprezentira (v nadaljevanju svet, ki ga reprezentira), (3) kateri vidiki sveta, ki ga reprezentira, so reprezentirani, (4) kateri vidiki reprezentirajočega sveta reprezentirajo ter (5) povezavo med svetom, ki ga reprezentira, in reprezentirajočim svetom. Pri pouku matematike je dejavnost reprezentiranja abstraktnih matematičnih pojmov najpomembnejša. Razlikujemo med notranjimi (miselne predstave) in zunanjimi reprezentacijami (okolje). Zunanje reprezentacije so sestavljene iz strukturiranih simbolnih elementov, katerih vloga je 'zunanja' predstavitev določene matematične 'realnosti'. Pri pouku matematike v glavnem uporabljamo konkretne reprezentacije, grafične reprezentacije in reprezentacije z matematičnimi simboli ter druge, v zadnjem času predvsem IKT-reprezentacije. V prispevku se osredotočamo na pomen uporabe različnih zunanjih reprezentacij v procesu poučevanja in učenja matematike. Kot ključni dejavnik pri učenju matematike izpostavimo povezovanje reprezentacij, ki ga ponazorimo z modelom reprezentacijskih preslikav. V okviru tega modela definiramo dva koncepta: razumevanje in pomenjanje. Učenčevo razumevanje matematičnega pojma razumemo kot njegovo sposobnost prehajanja med različnimi zunanjimi reprezentacijami, pomenjanje pa kot sposobnost rokovanja z določeno zunanjo reprezentacijo. Pri tem nakažemo tudi omejitve, saj nekateri matematični pojmi zaradi svoje narave ne omogočajo prehajanja med vsemi različnimi reprezentacijami, ampak zgolj med nekaterimi.

  Tip vnosa: Del monografije
  Ključne besede: reprezentacija, razumevanje matematičnih pojmov
  Število strani: 187
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.zrss.si/pdf/UTMIS-zbornik-prispevkov-2014.pdfDrugo nahajališče
  http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=10119753&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za matematiko in računalništvo > Katedra za algebro in analizo
  ID vnosa: 2470
  Datum vnosa: 07 Okt 2014 07:16
  Zadnja sprememba: 07 Okt 2014 07:18
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2470

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa