[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Merila za pripravo na javni govorni nastop - zakonitosti usvajanja jezika

Tomaž Petek (2012) Merila za pripravo na javni govorni nastop - zakonitosti usvajanja jezika. Linguistica (52). str. 381-392. ISSN 0024-3922

[img]
Predogled
PDF
Download (123Kb)

  Povzetek

  Javno govorno nastopanje razumemo kot tvorjenje enogovornih govorjenih besedil, namenjenih širši ali ožji javnosti oz. skupini. Prispevek v teoretičnem delu predstavlja zakonitosti učinkovitega javnega govornega nastopanja; oblikovali smo merila za pripravo na javni govorni nastop in opredelili štiri glavna področja, tj.: a) zgradba govornega nastopa (upoštevanje značilnosti besedilne vrste, ustreznost teme in izbire vsebine, ustreznost načina razvijanja teme, oblikovanje smiselnega, razumljivega in zaokroženega besedila); b) celostni način govorne predstavitve (tekoče, naravno, prosto in razločno govorjenje); c) besedni jezik (socialna zvrst jezika, izbira besed glede na govorni položaj, slovnična pravilnost, pravorečni izgovor); č) nebesedni jezik (slušni nebesedni spremljevalci govorjenja, vidni nebesedni spremljevalci govorjenja). Uresničevanje meril smo preverili v praksi, in sicer pri študentih (prihodnjih učiteljih) v 2. in 3. letniku dodiplomskega izobraževanja (N = 211). Gledano celostno, so vse povprečne ocene študentov v 3. letniku boljše od povprečnih ocen študentov v 2. letniku. Pri javnem govornem nastopanju so imeli študentje največ težav s tekočim, z naravnim in s prostim govorjenjem ter z ustreznostjo načina razvijanja teme, najbolje uresničevani merili pa sta bili ustreznost teme in izbire vsebine ter upoštevanje značilnosti besedilne vrste.

  Tip vnosa: Članek
  Ključne besede: usvajanje jezika, enogovorno govorjeno besedilo, javni govor, govorno nastopanje, merila za javni govorni nastop
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1CJWCVEXDrugo nahajališče
  http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=50802018&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za predšolsko vzgojo
  ID vnosa: 2356
  Datum vnosa: 09 Sep 2014 07:47
  Zadnja sprememba: 09 Sep 2014 07:47
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2356

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa