[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Družbena neenakost in njen vpliv na izobraževalne možnosti

Anja Kačič (2014) Družbena neenakost in njen vpliv na izobraževalne možnosti. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1437Kb)

  Povzetek

  V diplomskem delu sem preverjala različne neenakosti in njihov vpliv na izobraževalne možnosti. Neenakosti sem preverjala z vidika socialno-ekonomskega statusa, kulturnega kapitala in razlik v jeziku. Pri tem me je še posebej zanimala skupina priseljencev, ki večinoma doma ne govorijo jezika, ki v šoli nastopa kot jezik poučevanja. Isti učenci in učenke pogosto izhajajo tudi iz slabšega socialno-ekonomskega statusa. Za empirični del sem uporabila obsežno raziskavo programa PISA za leto 2009, ki jo je izvedel OECD, da bi ocenil enakopravnost, enakost in učinkovitost šolskih sistemov. V nalogi sem primerjala tri države: Slovenijo, Finsko in Srbijo. Neenakosti v izobraževanju se pojavljajo kljub temu, da se je povečalo število vključenih v proces izobraževanja. Preko teorij pravičnosti sem preverila, katere enakosti zahteva pravičnost v polju edukacije. Tri načela pravičnosti: utilitarizem, koncept meritokracije in načelo kompenzacije sem obravnavala v povezavi z Rawlsovo teorijo pravičnosti. K širjenju ideje, da neenakosti niso proizvedene (samo) z biološkimi faktorji, ampak pretežno socialnimi, je prispevala sociologija vzgoje. Vprašanje, kako lahko zmanjšamo vlogo socialnih faktorjev, sem pregledala z vidika različnih socioloških pristopov. V družbi se oblikujejo različne skupine, ki se med seboj razlikujejo po količini kapitala in jeziku, ki ga govorijo. Bourdieu preko različnih oblik kapitala: ekonomskega, socialnega, simbolnega in kulturnega ter različnih količin le-teh, pojasni neenakosti v družbi. Kapitali se med seboj povezujejo, a niso razdeljeni enakomerno in vplivajo na dostop do izobraževanja, zato imajo pomembno vlogo v reprodukciji družbenih odnosov. Bernstein zagovarja stališče, da je jezik ena najpomembnejših spremenljivk, ki vpliva na posameznika in njegovo vedenje. Oblike govorjenega jezika nastajajo v povezavi z organizacijo družbenih skupin, najbolj opazne pa so razlike med skupinami med katerimi je velik razkorak v njihovem socialno-ekonomskem statusu. Delavski razred uporablja omejen kod in govori javni jezik, srednji razred pa uporablja rafiniran kod oziroma formalni jezik. Teoretični del zaključim s Senom, ki pravi, da se moramo sprijazniti z dejstvom o raznolikosti ljudi, kot posledico tega pa, da je nemogoče doseči enakost na vseh področjih. Sen meni, da je potrebna nepristranskost med posamezniki, vendar zahteva tudi razumno določitev področij osnovne enakosti. Ugotovila sem, da priseljenci na Finskem in v Sloveniji dosegajo slabše rezultate od domačinov, v Srbiji pa so priseljenci bolj uspešni od domačinov. Jezik, ki je doma drugačen od tistega, v katerem poučujejo v šoli, najbolj vpliva na bralne dosežke na Finskem. Na vpliv jezika kaže primerjava med priseljenci, ki doma govorijo jezik, v katerem poučujejo v šoli, ter priseljenci, ki doma govorijo drug jezik. V Sloveniji in na Finskem ima na uspeh v šoli vpliv tudi socialno-ekonomski status družine otroka. V vseh primerjanih državah se kaže tudi vpliv količine kulturnega kapitala na uspeh, saj sta indeks kulturne lastnine in število lastnih knjig dva izmed bolj vplivnih faktorjev okolja, povezava pa je tudi med povprečnim ESCS indeksom in stopnjo bralnih dosežkov.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: neenakost, kulturni kapital, socialno-ekonomski status, priseljenci, jezik
  Število strani: 57
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Slavko GaberMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10159433)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2354
  Datum vnosa: 09 Sep 2014 08:45
  Zadnja sprememba: 09 Sep 2014 08:45
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2354

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa