[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Uporaba profila ocene posebnih potreb - SNAP pri prepoznavanju specifičnih učnih težav v tretjem razredu osnovne šole

Tatjana Alauf Veteršek (2014) Uporaba profila ocene posebnih potreb - SNAP pri prepoznavanju specifičnih učnih težav v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2858Kb)

  Povzetek

  Namen diplomskega dela je bil prikazati uporabo diagnostičnega pripomočka za zbiranje informacij o učencu. S Profilom ocene posebnih potreb – SNAP (Special Needs Assessment Profile) smo ugotavljali učne potrebe in težave učencev v 3. razredu osnovne šole, rizičnost za specifične učne težave in spremljali napredek učencev s težjo obliko SUT – primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Diagnostični pripomoček SNAP (Weedon in sod., 2009) sodi med sodobne metode ocenjevanja in omogoča sistematičen in obširen pregled podatkov o učnih težavah otrok. V okviru diplomskega dela smo ugotavljali pogostost in izraženost težav na posameznih področjih, razlike med spoloma in spremljali napredek štirih učencev s PPPU. Vzorec je vključeval 20 otrok 3. razreda večinske osnovne šole, 6 deklic in 14 dečkov (povprečna starost 8;9 let). Podvzorec so tvorili štirje dečki iz razreda s PPPU, ki so imeli odločbo o usmerjanju in dodeljeno dodatno strokovno pomoč. Pri vseh učencih je bil apliciran pripomoček SNAP (individualno so bili testirani z vsemi 15 podtesti, starši in razrednik pa so izpolnili vprašalnik za starše in vprašalnik za oceno učenca). Štirje učenci iz podvzorca pa so bili ponovno testirani čez 15 mesecev (v 4. razredu). Statistična obdelava podatkov je vključevala deskriptivno statistiko, ugotavljanje razlik (T-test, Mann-Whitneyev test) in povezanosti (Pearsonov koeficient korelacije). Rezultati so pokazali, da so imeli učenci 3. razreda največ težav pri podtestih branja, zapisovanja po nareku, prepisovanja besedila, vidnem spominu, zaporedju in štetju nazaj, ravnotežju in vidnem razločevanju. Primerjava rezultatov vseh učencev na podtestih SNAP ni pokazala razlik med dečki in deklicami, pri primerjavi rezultatov učencev brez odločbe pa so dečki dosegli na nekaterih podtestih boljše rezultate, čeprav razlike statistično niso bile pomembne. Učenci s PPPU, ki so bili usmerjeni v izobraževali program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, so dosegli pri skoraj polovici podtestov SNAP statistično pomembno nižje rezultate. Ti učenci so imeli največ težav pri podtestih zapisovanja po nareku, vidnem spominu, zaporedjih in štetju nazaj ter ravnotežju. Tudi primerjava podtestov prvega in drugega testiranja kaže, da so učenci z odločbami o usmerjanju, zaradi dodatne strokovne pomoči, izboljšali rezultate na nekaterih podtestih. Izdelana kvalitativna analiza profilov prvega in drugega testiranja učencev z odločbami o usmerjanju je pokazala izboljšanje rezultatov na nekaterih podtestih pa tudi povečanje težav na posameznih področjih. Preizkus SNAP se je izkazal kot uporaben diagnostični pripomoček za identificiranje učencev, ki imajo splošne in predvsem specifične učne težave in spremljanje njihovega napredka. Prednosti pripomočka SNAP so, da z izdelanim celotnim profilom dobimo vpogled v funkcioniranje otroka, področja težav in močna področja, te informacije pa so pomembne tudi za poučevanje in načrtovanje pomoči. Za specialne in rehabilitacijske pedagoge pa je zelo pomembno, da lahko pri ponovnem testiranju kvalitativno primerjajo profile in jih analizirajo ter preverjajo učinkovitost pomoči.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: diagnostično ocenjevanje, učne težave, specifične učne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, spremljanje obravnave, diagnostični pripomoček SNAP
  Število strani: 113
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Lidija MagajnaMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10159177)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2344
  Datum vnosa: 08 Sep 2014 14:29
  Zadnja sprememba: 08 Sep 2014 14:29
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2344

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa