[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Osebnostne značilnosti in učna uspešnost gluhih in naglušnih mladostnikov iz specializiranih šol

Špela Ravnikar (2014) Osebnostne značilnosti in učna uspešnost gluhih in naglušnih mladostnikov iz specializiranih šol. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (972Kb)

  Povzetek

  Diplomsko delo obravnava povezanost osebnostnih značilnosti gluhih in naglušnih mladostnikov (učencev in dijakov) iz specializiranih šol z njihovo učno uspešnostjo. V teoretičnem uvodu je opredeljen pojem osebnosti in znotraj tega različne teorije osebnosti. Predstavljen je petfaktorski model osebnosti in različni pristopi, ki so doprinesli k njegovi dokončni obliki. Opredeljen je tudi pojem učne uspešnosti z opisanimi dejavniki, ki nanjo vplivajo. Težišče teoretičnega uvoda predstavljata poglavji o gluhih in naglušnih, njihovih značilnostih in učni uspešnosti ter o pregledu njihovega izobraževanja v preteklosti in danes. Empirični del predstavi raziskavo o povezavi med osebnostnimi značilnostmi G/N mladostnikov iz specializiranih šol in učni uspešnosti, v kateri je sodelovalo 13 osnovnošolcev od 6. do 9. razreda iz Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani in Centra za sluh in govor v Mariboru ter 21 srednješolcev iz Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani. Z analizo podatkov odgovarjamo na vprašanja, ali se osebnostne (pod)dimenzije G/N mladostnikov razlikujejo od norm slišečih vrstnikov; katere osebnostne (pod)dimenzije teh mladostnikov se statistično pomembno povezujejo z zaključnimi ocenami iz matematike, slovenščine, angleščine in povprečno zaključno oceno; ali se njihove osebnostne (pod)dimenzije statistično pomembno razlikujejo glede na stopnjo šolanja ter ali imajo G/N osnovnošolci iz specializiranih šol višje ocene iz že omenjenih predmetov v primerjavi s srednješolci. Rezultati so pokazali, da so G/N osnovnošolke dosegle nižja rezultata od slišečih vrstnic pri vestnosti in ugodljivosti ter višjega pri socialni plašnosti. Nadalje je bilo ugotovljeno, da med osebnostnimi (pod)dimenzijami G/N mladostnikov (učencev in dijakov) ter njihovi zaključnimi ocenami iz matematike, slovenščine, angleščine in povprečno zaključno oceno ne obstajajo statistično pomembne povezave. G/N dijaki so v primerjavi z G/N učenci dosegli statistično višji rezultat pri močni volji. G/N učenci pa v primerjavi z G/N dijaki niso imeli statistično pomembno višjih ocen pri slovenščini, matematiki in angleščini ter povprečne višje zaključne ocene.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: gluhi in naglušni mladostniki, osebnost, osebnostne značilnosti, učna uspešnost, specializirane ustanove
  Število strani: 72
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Helena Smrtnik VitulićMentor
  izr. prof. dr. Irena LesarSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10157129)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2342
  Datum vnosa: 05 Sep 2014 14:03
  Zadnja sprememba: 13 Nov 2015 12:32
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2342

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa