[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Nekateri prediktorji življenjskih ciljev v Sloveniji in na Hrvaškem

Olga Poljšak Škraban in Urban Vehovar in Sonja Žorga in Zvjezdan Penezić in Marina Nekić (2008) Nekateri prediktorji življenjskih ciljev v Sloveniji in na Hrvaškem. Psihološka obzorja, 17 (1). str. 73-90. ISSN 1318-1874

[img]
Predogled
PDF
Download (513Kb)

  Povzetek

  Zivljenjski cilji in interesi, ki so del motivacijskega sistema, imajo pomembno vlogo v psiholoskem razvoju posameznika, saj usmerjajo nacrtovanje zivljenja in odlocanja ter zato tudi zivljenjski potek ljudi v prihodnosti. Prispevek predstavlja rezultate raziskave, ki proucuje razlike med slovenskim in hrvaskim vzorcem v izrazenosti ciljev, usmerjenih v delovanje oz. v skupnost ter v analizo pomembnih prediktorjev obeh vrst ciljev na obeh vzorcih. Raziskava je izvedena na vzorcu 924 odraslih oseb obeh spolov (v starosti 21 do 70 let) iz Slovenije in Hrvaske. Uporabljena je bila Lestvica zivljenjskih ciljev (Pohlmann in Brunstein, 1997) ter Vprasalnik o dozivljanju pomembnosti in uresnicevanju nekaterih zivljenjskih ciljev. Rezultati kazejo na pomembne razlike med obema vzorcema pri ciljih, usmerjenih v delovanje oz. v skupnost; na obeh podrocjih dosegajo udelezenci iz hrvaskega vzorca visje rezultate kot slovenski udelezenci. V obeh vzorcih sta se kot pomembna prediktorja ciljev, usmerjenih v delovanje pokazala starost in ocena pomembnosti koristne izrabe prostega casa, za cilje, usmerjene v skupnost pa spol, starsevstvo ter oceni pomembnosti starsevstva in koristne izrabe prostega casa. Dobljene razlike razlagamo s procesi druzbene modernizacije in ravnijo druzbene blaginje, pri cemer se slovenski udelezenci raziskave gibljejo v okolju, v katerem imajo vecje moznosti za uresnicevanje svojih zivljenjskih ciljev, so blizje postmaterializmu in individualizmu.

  Tip vnosa: Članek
  Ključne besede: motivacija, vrednote, razvojne naloge, starostne razlike, medkulturne razlike, odraslost
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-HXGA9Y7TDrugo nahajališče
  http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=7400009&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za temeljni pedagoški študij > Katedra za filozofijo in sociologijo vzgoje
  ID vnosa: 2252
  Datum vnosa: 09 Jul 2014 10:36
  Zadnja sprememba: 09 Jul 2014 10:36
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2252

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa