[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Mnenje razrednih učiteljev o poučevanju vsebin male košarke

Marko Susman (2014) Mnenje razrednih učiteljev o poučevanju vsebin male košarke. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (750Kb)

  Povzetek

  Ugotavljali smo, kakšno je izvajanje vsebin male košarke pri predmetu šport v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju po mnenju razrednih učiteljev četrtih in petih razredov devetletnih osnovnih šol. Vprašalnik smo sestavili s pomočjo izbrane literature in je zajemal 25 vprašanj. Prva vprašanja so bila splošnega značaja (spol, starost in razred poučevanja) Sledila so vprašanja o poučevanju vsebin male košarke (priljubljenost poučevanja predmeta šport in vsebin male košarke, uspešnost pri poučevanju male košarke, število namenjenih ur mali košarki, učne metode in oblike, vadbena oprema in pogoji za poučevanje, interesne dejavnosti male košarke, tekmovanja v mali košarki itd.). Cilj raziskave je bilo ugotoviti, kako radi učitelji poučujejo predmet šport in vsebine male košarke ter koliko ur letno namenijo vsebinam male košarke. Ugotoviti smo želeli, ali bi učitelji poučevanje teh vsebine prepustili drugemu razrednemu učitelju oz. športnemu pedagogu ali jih raje poučujejo sami, kakšno je mnenje, kako radi imajo učenci malo košarko in kakšne pogoje nudi šola za poučevanje vsebin male košarke. Zanimalo nas je tudi, kako pogosto učitelji pri gimnastičnih vajah uporabljajo žoge, kakšne ekipe za igro sestavljajo, če pri igri poenostavljajo in prirejajo pravila ter koliko pozornosti namenijo posameznim vsebinam male košarke. Želeli smo tudi ugotoviti, kako pogosto učitelji uporabljajo pravilno izrazoslovje, kako pogosto na to opozarjajo učence, če šola sodeluje z izvenšolskimi interesnimi dejavnostmi in če šola nudi medrazredna in medšolska tekmovanja male košarke za učence 4. in 5. razredov, ali so po mnenju učiteljev v okolici šol primerne okoliščine za učenje male košarke in če bi s primerno opremo pripomogli k večjemu zanimanju za učenje male košarke. Ugotoviti smo želeti tudi, kako so učitelji usposobljeni za poučevanje male košarke in če bi se na področju male košarke še izobraževali. V raziskavi je sodelovalo 135 (sto petintrideset) učiteljev četrtih in petih razredov devetletnih osnovnih šol. Za obdelavo podatkov smo uporabili metode osnovne statistike. Ugotovili smo, da 60,0 % učiteljev zelo rado poučuje predmet šport, poleg tega jih 45,9 % rado poučuje vsebine male košarke in 62,2 % meni, da so pri poučevanju vsebin male košarke uspešni. 60,6 % učiteljev nameni poučevanju teh vsebin 10 ur in več. Največ učiteljev (72,6 %) bi vsebine poučevali sami, ostali pa bi jih namenili športnim pedagogom. V raziskavi smo ugotovili, da 48,1 % učiteljev meni, da imajo učenci malo košarko zelo radi. Glede ustreznih pogojev, ki jih šola nudi za poučevanja male košarke so učitelji mnenja, da šola nudi primerne dimenzije žog (68,9 %), da nudi ustrezno število žog (68,9 %), ustrezne koše za malo košarko(40,7 %), ustrezno število košev (71,9 %), da imajo talne označbe za malo košarko (43,0 %) in da so dovolj vidne (57,8 %), da imajo dovolj malih stožcev (74,1 %), da imajo dovolj velikih stožcev (66,7 %), ustrezno število stojal (48,1 %) in da imajo dovolj prostih sten za odbijanje žoge (42,2 %). Učne oblike, kot so štafetne igre, učitelji pogosto (52,2 %) uporabljajo. Podobno velja za obhodno vadbo (43,0 %) in pogosto vadbo po postajah (49,6 %). Poleg tega pogosto uporabljajo elementarne igre v glavnem delu ure (45,2 %). Ugotovili smo, da 45,2 % učiteljev občasno uporablja žogo pri gimnastičnih vajah ter da pri izbiri učnih metod redno uporablja neposredno demonstracijo 61,5 % učiteljev, pogosto posredno demonstracijo 41,5 %, nikoli ogleda video posnetkov 60,0 %, redno razlago 53,3 % in redno pogovor 46,7 %. Po učnem načrtu učitelji namenijo zelo veliko pozornosti tehničnim elementom male košarke (60,7 %), taktičnim elementom povprečno pozornost (40,0 %), igri veliko pozornosti (42,2 %) in povprečno pozornost teoretičnim vsebinam (37,8 %). V raziskavi smo ugotovili, da učitelji občasno sestavljajo ekipe, kjer igrajo dečki in deklice skupaj (47,4 %), občasno sestavljajo ekipe, kjer igrajo dečki in deklice ločeno (54,1 %) in sestavljajo ekipe, kjer igrajo dečki in deklice skupaj in včasih ločeno (46,7 %) ter pri tem pri igri poenostavljajo in prirejajo pravila (60,7 %). Polovica učiteljev pogosto uporablja pravilno izrazoslovje (49,6 %) in pogosto učence opozarjajo na pravilno uporabo izrazoslovja (43,0 %). Učitelji menijo, da njihove šole nudijo interesno dejavnost male košarke (54,1 %), da šole sodelujejo s košarkarskimi klubi (69,6 %), ne nudijo medrazredna tekmovanja za 4. razred (80,0 %) in 5. razred (83,0 %) ter ne nudijo medšolskih tekmovnj za 4. (80,0 %) in 5. razred (78,5 %). Učitelji tudi menijo, da so v okolici šol dokaj primerne okoliščine za učenje male košarke (31,9 %) in da bi s primerno opremo šol pripomogli k večjemu zanimanju za učenje male košarke (60,7 %). Ugotovili smo tudi, da ima 57,0 % učiteljev dovolj znanja za poučevanje vsebin male košarke in da bi se 61,5 % učiteljev na tem področju še izobraževalo.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: mala košarka, 2. vzgojno-izobraževalno obdobje, vadbena oprema, tekmovanje, razredni učitelj
  Število strani: 75
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Vesna ŠtembergerMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10098249)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2207
  Datum vnosa: 02 Jul 2014 11:08
  Zadnja sprememba: 02 Jul 2014 11:08
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2207

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa