[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Domovi za starejše in pomoč na domu v očeh uporabnikov in strokovnih delavcev

Marinka Saksida (2014) Domovi za starejše in pomoč na domu v očeh uporabnikov in strokovnih delavcev. Magistrsko delo.

[img] PDF
Download (1578Kb)

  Povzetek

  Demografske spremembe in naraščanje deleža starejšega prebivalstva v družbi so prispevali k stalni rasti možnosti za nastanitev v ustanove in pomoči oziroma oskrbe na domu. Veliko raziskav v Evropi in tudi v Sloveniji poudarja, da približno četrtina oseb starejših od 65 let potrebuje pomoč pri vsakdanji oskrbi, od tega jih 15 % potrebuje sorazmerno malo pomoči, preostalih 10 % pa veliko oskrbe in nege. To delo predstavi dve socialnovarstveni storitvi: institucionalno varstvo v domovih za starejše in pomoč družini na domu skozi stališča, izkušnje in pričakovanja oseb, ki so deležne ene ali druge oblike pomoči in strokovnih delavcev. V teoretičnem delu so predstavljeni izbrani vidiki, ki opisujejo spremembe v starosti in različnost pogledov na to življenjsko obdobje. Predstavljene so demografske spremembe ter staranje skozi prizmo psihologije, socialnih mrež in zadovoljevanja potreb. Kratka predstavitev zakonodaje omogoča razlikovanje med oblikami pomoči starim osebam, dodani so tudi izsledki iz tujih praks. V empiričnem delu s kvalitativno metodo ugotavljamo, od katerih dejavnikov je odvisno zadovoljno in uravnoteženo staranje ljudi, ki pri vsakdanji oskrbi potrebujejo pomoč. Zanimali so nas razlogi udeležencev raziskave, za vključitev v eno ali drugo obliko pomoči. Proučevali smo, kako so uporabniki z izbrano storitvijo zadovoljni ter v kolikšni meri so zadovoljene njihove potrebe, z vidika celostne šest-dimenzionalne podobe človeka. To je model, ki vključuje naslednje ravni: biofizikalno ali telesno, psihično ali duševno, noogeno ali duhovno, medčloveško družbeno, zgodovinsko kulturno ali razvojno in eksistencialno oziroma bivanjsko razsežnost. Model poudarja potrebo po temeljnem ali osebnem medčloveškem odnosu, potrebo po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji generaciji in eksistencialno potrebo, da človek doživlja svojo starost kot enako smiselno in vredno obdobje življenja, kot sta bili mladost in srednja leta. Ista raziskovalna vprašanja smo smiselno raziskovali oz. preverjali pri strokovnih izvajalcih obeh storitev ter tako dobili pogled na storitvi institucionalne oskrbe ter pomoči na domu tako s stališča uporabnikov kot izvajalcev. Podatke smo zbirali z delno strukturiranimi intervjuji. Na podlagi rezultatov kvalitativne raziskave podajamo smernice za oblikovanje izboljšav obeh storitev oziroma programov skupnostne oskrbe in različnih oblik pomoči na domu. Ugotavljamo, da je bistvena razlika med raziskovanima storitvama ta, da uporabniki pomoči na domu lahko ob zunanji pomoči ostanejo doma, obdržijo intimnost domačega okolja, imajo pa manjše socialne mreže v primerjavi s stanovalci doma, ki tam spletajo nova znanstva in jih obiskujejo svojci, prijatelji, sosedi. Stanovalci doma za stare imajo na voljo več možnosti udejstvovanja v prostočasnih aktivnosti, vendar se jim s prihodom v novo domovanje vzame marsikaj, kar so imeli doma. Ugotavljamo, da so uporabniki ene in druge storitve zadovoljni z izvajanjem ter strokovnim osebjem, ki skrbi zanje. V okviru pomoči na domu se lahko socialni oskrbovalci posvetijo vsakemu uporabniku posebej, saj gre za individualno storitev, za razliko od doma za stare, kjer za večino stanovalcev skrbi peščica zaposlenih. Potrebe, ki jih proučujemo z vidika Ramovševe šest-dimenzionalne podobe človeka, so po ravneh različno zadovoljene. Materialnim potrebam starostnikov je v večini primerov zadoščeno, socialne potrebe starih ljudi pa ostajajo slabo zadovoljene.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: starost, domovi za starejše, pomoč na domu, zadovoljstvo z oskrbo, potrebe v starosti
  Število strani: 128
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Alenka KoboltMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10078537)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2184
  Datum vnosa: 20 Jun 2014 12:05
  Zadnja sprememba: 20 Jun 2014 12:05
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2184

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa