[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Konstruiranje in reprezentiranje drugačnosti v lokalnem kontekstu

Andreja Grobelšek (2014) Konstruiranje in reprezentiranje drugačnosti v lokalnem kontekstu. Doktorska disertacija.

[img]
Predogled
PDF
Download (4Mb)

  Povzetek

  Doktorska disertacija se ukvarja z načini, kako se diskurzivno razvija konstruiranje reprezentacij drugačnosti. Teoretična izhodišča zajemajo spoznanja o pomenu jezika, diskurzov in diskurzivnih praks za družbene prakse in ustvarjanje podob različnih družbenih skupin ter o socialni kategorizaciji in konstrukciji identitete družbenih skupin. Predstavljajo kritično diskurzivno analizo in njene pristope kot način raziskovanja in razumevanja družbenih odnosov ter položaja družbenih manjšin. Osvetljeni so temeljni pojmi in koncepti, ki so povezani z različnimi pristopi kritične diskurzivne analize: diskurz, ideologija, družbena moč, reprezentacija, konstrukcija družbenih manjšin. Kritična diskurzivna analiza je opredeljena kot teorija in metoda, predstavljena so njena teoretska in metodološka izhodišča, podrobneje pa je opisan Faircloughov tridimenzionalni model razumevanja in analize diskurza. Koncept »Drugega« kot koncept razmejevanja je označen z odnosom večinske družbe do manjšin oz. marginaliziranih družbenih skupin in razmerij moči. »Drugi« so najpogosteje označeni skozi stereotipe in predsodke, vendar je v sodobnih postmodernih družbah prišlo do kvalitativnega premika v izražanju le-teh, zato spregovorim še o novem rasizmu, diskriminaciji in strpnosti. Opisana je vloga medijev v sodobnih družbah pri konstruiranju podob realnosti in predstavljene so ključne ugotovitve raziskovanj o značilnostih medijskega poročanja o marginaliziranih družbenih skupinah. V izhodišču raziskovalnega problema je individualizacija subjektov in pluralizacija družbe na področju družbenih problemov. Socialnopedagoško delo v lokalnem okolju sproža strokovne dileme, kako razvoj stroke povezati z delovanjem v lokalnem okolju ter premostiti morebitna neskladja med teorijo in prakso. Problem odpira vprašanje, kdo so »drugi« v lokalnem okolju in kako so reprezentirani v lokalnih medijih. Takšen raziskovalni interes je bil do sedaj redko fokus raziskovanj, prisotno je tudi pomanjkanje literature. Pojavljajo se diskurzivne analize reprezentacij posameznih družbenih skupin, vendar raziskava, ki bi povezovala analizo reprezentacij marginaliziranih družbenih skupin v lokalnih medijih z uporabo kritične diskurzivne analize in bi se pri tem umeščala v polje socialne pedagogike, še ni bila izvedena. Tako je bil v empiričnem delu osnovni namen dela ugotoviti, kako se diskurzivno konstruira večina in kako so konstruirane in reprezentirane odklonske skupine, ter videti, kateri akterji se ob tem pojavljajo in uveljavljajo, na primeru dveh mest z različnim zgodovinsko-družbenim razvojem skozi diskurzivno analizo dveh lokalnih časopisov v treh izbranih letih v razponu dveh desetletij. Rezultati kažejo, da analizirana lokalna medija nastopata predvsem kot nosilca trenutne družbene ureditve v konkretnem zgodovinskem obdobju. V lokalnem kontekstu je mogoče analizirati posamezne družbene skupine, ki jih prepoznava tudi literatura o globalnem svetu. Tranzicija se odraža v prispevkih obeh časopisov, saj se v izbranem časovnem obdobju nakazuje trend vedno večje individualizacije subjektov. Večja družbena neenakost prinaša pojav družbenega obrobja, se pravi marginalizirane družbene skupine. Splošna podoba marginaliziranih družbenih skupin se v obeh lokalnih okoljih zarisuje skozi najpogostejše teme, o katerih lokalna medija poročata. Tako oba časopisa tematizirata teme zaposlovanja, brezposelnosti in stanja med delavci, socialne stiske, prestopništva in kriminalitete, odvisnosti, bolezni in zdravljenja, duševne stiske, migracij in strpnosti, verske pripadnosti, mladine, starosti in umiranja. V celjskem časopisu se odprejo še teme življenja na podeželju, enakopravnosti gejev, nasilja v družini in rejništva. V prispevkih so pripadniki marginaliziranih družbenih skupin večinoma povezani s težavami. Redko so izpostavljeni pozitivni vidiki in še takrat le v povezavi z ozkim segmentom življenja posameznikov ali družbene skupine. Prav tako je redko prisoten kritičen pogled na položaj marginaliziranih družbenih skupin, ki bi opozarjal na neenakopravnost in stremel k družbenim spremembam. V vseh obdobjih in v obeh časopisih kot ključni viri o marginaliziranih družbenih skupinah nastopajo uradni, institucionalni in strokovni viri. Pojavlja se nek krovni diskurz drugačnosti, ki ustvarja in utrjuje razlikovanje mi/oni. Tako medija z reprodukcijo lastnosti in vlog oblikujeta in vzdržujeta obstoječe reprezentacije pa tudi razmerja moči. Delo zaključujem s kritičnim razmislekom o značilnostih diskurzov in reprezentacij marginaliziranih družbenih skupin v lokalnem kontekstu, s čimer želim prispevati k razširjanju védenja o konstruiranju podob marginaliziranih družbenih skupin v (lokalni) javnosti in k razumevanju problematike socialne izključenosti, o možnostih strokovnega delovanja z namenom izboljševanja položaja marginaliziranih družbenih skupin na področju socialne pedagogike in drugih sorodnih ved, o smernicah nadaljnjega raziskovanja tega polja in z željo po večji prisotnosti kritične miselnosti v znanosti, strokovnih praksah in vsakodnevnem življenju ljudi, ki pomeni tudi odprtost za spremembe in s tem drugačne svetove.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Doktorska disertacija)
  Ključne besede: marginalizirane družbene skupine, socialna kategorizacija, kritična diskurzivna analiza, reprezentacije, lokalni mediji
  Število strani: 301
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  red. prof. dr. Bojan DeklevaMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10078025)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2182
  Datum vnosa: 20 Jun 2014 11:54
  Zadnja sprememba: 20 Jun 2014 11:54
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2182

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa