[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Timsko delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in osnovnošolskih učiteljev

Petra Havaj (2014) Timsko delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in osnovnošolskih učiteljev. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (5Mb)

  Povzetek

  Otroci s posebnimi potrebami so v večini primerov deležni individualne dodatne strokovne pomoči izven oddelka, ker omogoča ustrezno obravnavo in potrebne oblike pomoči. Pri tem je potrebno tudi timsko delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev. Nekateri tuji avtorji pa zagovarjajo izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami v razredu kot timsko poučevanje učiteljev in izvajalcev dodatne strokovne pomoči. Rezultati opravljenih raziskav kažejo, da ima timsko poučevanje številne prednosti za otroke s posebnimi potrebami, saj le-ti sledijo razlagi učitelja, se navajajo na samostojnost pri delu in razvijajo učne navade. Poleg tega lahko izvajalci dodatne strokovne pomoči pomagajo tudi drugim učencem v razredu, saj so strategije pedagoškega dela pri timskem poučevanju učinkovite in primerne za vse učence. Magistrsko delo povzema teoretična izhodišča o timskem delu izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev ter njihovem učinku na otroke s posebnimi potrebami. Z raziskavo sem želela ugotoviti, kakšne so izkušnje izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev s timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem in kako timsko delo doživljajo. Nadalje sem preučila, katere prednosti in pomanjkljivosti timskega dela za učence in strokovne delavce zaznavajo anketiranci. Za zbiranje podatkov sem uporabila kombinacijo kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja. Podatke sem pridobila z anketnim vprašalnikom za izvajalce dodatne strokovne pomoči (N=156), z anketnim vprašalnikom za učitelje (N=112) ter s polstrukturiranimi intervjuji (N=10). Zbrane kvantitativne podatke sem obdelala v programu SPSS, kvalitativne pa kodirala z metodo analize vsebine. Rezultati kažejo, da so anketiranci timskemu poučevanju naklonjeni. Ugotovila sem, da učitelji razrednega pouka pogosteje kot učitelji predmetnega pouka timsko načrtujejo in timsko evalvirajo individualizirane programe z izvajalci dodatne strokovne pomoči. Z izvajalci dodatne strokovne pomoči pogosteje timsko poučujejo učitelji, ki imajo več kot 20 let delovne dobe. Izvajalci dodatne strokovne pomoči, ki imajo med 16 in 20 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju menijo, da so otroci s posebnimi potrebami pri timskem poučevanju bolj motivirani kot pri individualnih urah. Prav tako se ti izvajalci dodatne strokovne pomoči najbolj strinjajo, da timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost otrok s posebnimi potrebami in posledično prispeva tudi k njihovemu večjemu učnemu napredku. Po drugi strani pa so organizacijske ovire, še posebej čas za timsko načrtovanje in timsko evalvacijo, najpogostejše težave pri timskem poučevanju. Izsledki raziskave v okviru tega magistrskega dela imajo za pedagoško prakso veliko uporabno vrednost. Dobljeni rezultati omogočajo vpogled v trenutno pedagoško prakso v zvezi z različnimi oblikami izvajanja dodatne strokovne pomoči in timskega dela, zlasti timskega poučevanja med učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči. Uporabna vrednost raziskave je predvsem v tem, da udeleženci raziskave poročajo o pozitivnih učinkih timskega dela, zlasti timskega poučevanja, zato so rezultati pripomogli k boljšemu razumevanju timskega dela izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev. Rezultati raziskave kažejo tudi, da različni načini izvajanja dodatne strokovne pomoči pripomorejo h kakovostnejši celostni obravnavi otrok s posebnimi potrebami, saj se individualna obravnava otrok s posebnimi potrebami ter timsko poučevanje izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev med seboj pomembno razlikujeta in prav zaradi teh razlik delujeta komplementarno.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: timsko delo, timsko poučevanje, dodatna strokovna pomoč, specialni in rehabilitacijski pedagogi, učitelji, otroci s posebnimi potrebami
  Število strani: 348
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Alenka PolakMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10046537)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2121
  Datum vnosa: 12 Maj 2014 11:56
  Zadnja sprememba: 12 Maj 2014 11:56
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2121

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa