[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Razumljivost govora predšolskih otrok

Meta Dolinar (2014) Razumljivost govora predšolskih otrok. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1603Kb)

  Povzetek

  Sporazumevanje preko govora, ki je razumljiv sogovornikom oziroma poslušalcem, je za človeka zelo pomembno. Učinkovitost sporazumevanja, ki je povezana tudi z razumljivostjo govora, vpliva na kakovost življenja, saj preko učinkovitega sporazumevanja oz. razumljivega govora ustrezno prenesemo svoje želje, misli, ideje, pobude, sporočila drugim sogovornikom, poslušalcem oz. ljudem, ki nas obdajajo. Tako se lahko brez večjih naporov uveljavimo v različnih mikro ali makro okoljih znotraj družine, vzgojno-izobraževalne institucije, službe, v krogu ožjih in širših prijateljev, znancev in drugih sogovornikov. V kolikšni meri bo predšolski otrok razumljiv različnim sogovornikom, tako poznanim kot nepoznanim, je odvisno od različnih dejavnikov, ki se nanašajo na otroka ali poslušalca oz. okolico. Ti dejavniki so predvsem otrokova starost, otrokov sluh, prisotnost določenih težav, motenj ali okvar pri otroku, različni dejavniki okolice, kot so govorno-jezikovne oz. komunikacijske spodbude, prisotnost hrupa v okolju, poslušalčevo poznavanje jezika, ki ga govori otrok, ter drugo. Običajno so otroci v določenem obdobju, ko fonološki razvoj še ni zaključen, bolje razumljivi svojim staršem in bližnjim znancem kot pa tujcu. Izboljšanje razumljivosti govora je ena od ključnih značilnosti govorno-jezikovnega razvoja, ki pomembno vpliva na otrokovo interakcijo z okolico. V diplomskem delu preučujem razumljivost govora pri predšolskih otrocih. V empiričnem delu s pomočjo Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina in dodatnih vprašanj, ki se nanašajo na govorno razumljivost, preučujem naslednje vidike in dejavnike, ki lahko vplivajo na otrokovo govorno razumljivost: stopnjo govorne razumljivosti glede na različne komunikacijske partnerje, otrokov spol, otrokova starost, prisotnost težav, okvar ali motenj, povezanih s sluhom oz. poslušanjem, z govorom, jezikom ali/in s komunikacijo pri otroku, zaskrbljenost staršev v zvezi z govorom, jezikom ali s komunikacijo otroka, obiskovanje logopeda. Za vzorec sem izbrala otroke s področja Ljubljane in okolice, ki so stari od 2,0 do 6,0 let. Skupaj sem preučevala 223 otrok, od tega 133 dečkov in 90 deklic. V diplomskem delu me zanima, v kolikšni meri naj bi bil otrok razumljiv različnim ljudem pri določeni starosti, katere morebitne težave/motnje pri otroku najbolj vplivajo na njegovo govorno razumljivost, kako se razlikuje razumljivost govora glede na otrokovo starost, otrokov spol, glede na prisotne posebnosti, okvare, motnje ali težave. Zanima me tudi, kolikšna je razlika v govorni razumljivosti med otroki, ki imajo govorno-jezikovne težave in obiskujejo logopeda, in med tistimi, ki ga ne, katere so tiste govorno-jezikovne motnje, pri katerih je razumljivost govora najbolj oškodovana ter kateri so načini in pripomočki, s katerimi lahko logoped oceni razumljivost otrokovega govora. Diplomsko delo zaključim z napotki, kako lahko otroku s slabše razumljivim ali nerazumljivim govorom pomagamo. Cilj diplomske naloge je bil oceniti govorno razumljivost predšolskih otrok in preučiti različne že omenjene vidike oz. dejavnike, ki lahko na govorno razumljivost vplivajo. Rezultati raziskave, ki je preverjala sedem različnih hipotez v zvezi z govorno razumljivostjo otrok, so pokazali, da med deklicami in dečki enake starosti od 2. do 4. leta ne glede na prisotnost ali odsotnost težav, povezanih z govorom, jezikom in/ali sluhom, ni statistično pomembnih razlik v govorni razumljivosti, od 4. do 6. leta pa so dečki s težavami statistično pomembno manj govorno razumljivi kot deklice s težavami, hkrati pa so dečki brez težav statistično pomembno bolj govorno razumljivi kot deklice brez težav. V splošnem so torej med dečki in deklicami v določeni starosti statistično pomembne razlike v govorni razumljivosti. Raziskava je pokazala tudi, da je otrokova starost v statistični povezanosti z razumljivostjo otrokovega govora, da so otroci, katerih starši so zaskrbljeni glede govora, jezika in/ali sluha, statistično pomembno manj govorno razumljivi kot otroci, katerih starši glede otrokovega govora, jezika in/ali sluha niso zaskrbljeni, da so otroci, katerih starši menijo, da imajo težave s sluhom in/ali poslušanjem, statistično pomembno slabše govorno razumljivi v primerjavi s tipičnimi otroki, (ki nimajo težav na omenjenem področju), hkrati pa so tudi otroci, ki imajo določene govorno-jezikovne motnje in/ali okvare oz. težave, povezane s sluhom, statistično pomembno slabše govorno razumljivi v primerjavi s tipičnimi otroki. Rezultati raziskave nadalje kažejo, da so otroci bolj razumljivi bližnjim kot daljnim osebam, in sicer najbolj govorno razumljivi so staršem, nato ožjim družinskim članom, sledijo jim otrokovi vzgojitelji, nato vrstniki, širši družinski člani, znanci, pričakovano pa so otroci najmanj govorno razumljivi neznancem. Otroci, ki imajo težave, motnje ali okvare na govorno-jezikovnem ali slušnem področju in obiskujejo logopeda, niso statistično pomembno bolj govorno razumljivi kot otroci, ki imajo govorno-jezikovne oz. slušne težave, motnje ali okvare ter logopeda ne obiskujejo. Med omenjenima skupinama otrok ni statistično pomembnih razlik v razumljivosti govora.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: govorno-jezikovni razvoj, razumljivost govora, vprašalnik, učinkovitost sporazumevanja
  Število strani: 87
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Martina OzbičMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10022729)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2095
  Datum vnosa: 09 Apr 2014 12:04
  Zadnja sprememba: 09 Apr 2014 12:04
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2095

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa