[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Učna diferenciacija in individualizacija pri glasbeni umetnosti

Tina Drobnič (2014) Učna diferenciacija in individualizacija pri glasbeni umetnosti. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2653Kb)

  Povzetek

  Učitelji se pri svojem delu srečujejo z različnimi učenci; med njimi so tudi nadarjeni učenci in učenci s posebnimi potrebami. Zaradi razlik v sposobnostih, željah in potrebah posameznih učencev je pomembno upoštevanje učne diferenciacije in individualizacije. Gre za prilagajanje pouka določeni skupini (učna diferenciacija) oziroma posamezniku (učna individualizacija). Učencem lahko prilagodimo različne didaktične segmente: od učnih pripomočkov, učnega gradiva, časa, prostora do načina poučevanja (metod, oblik) in učne vsebine. V diplomskem delu me zanima, ali in kako pogosto učitelji diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti, kako in v kolikšni meri pouk glasbene umetnosti prilagajajo glasbeno talentiranim učencem in različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami. V teoretičnem delu bom opredelila pojem učne diferenciacije in učne individualizacije, opisala njune oblike ter glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. Opredelila bom učno diferenciacijo in individualizacijo, kot sta predstavljeni v Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011). V nadaljevanju bom predstavila pojem nadarjenosti in glasbene talentiranosti ter opisala delo z glasbeno nadarjenimi učenci. V nadaljevanju bom opredelila učence s posebnimi potrebami in predstavila njihove skupine v splošni opredelitvi in z vidika poučevanja glasbene umetnosti. V empiričnem delu bom predstavila raziskavo, ali in na kakšen način učitelji diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti, ali glasbeno talentiranim učencem in različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami prilagajajo različne glasbene dejavnosti, ali se med učitelji glede na dolžino delovne dobe in dodatno glasbeno izobrazbo pojavljajo razlike v pogostosti prilagajanja pouka glasbene umetnosti. Zanima me tudi, kako spodbujajo glasbeno talentirane učence in kakšna je njihova zaznava glede lastne strokovne kompetentnosti s tega področja. Empirično raziskavo sem izvedla na vzorcu 59 učiteljev razrednega pouka, ki so za namen diplomskega dela izpolnili anketni vprašalnik. Rezultati kažejo, da večina anketiranih učiteljev diferencira/individualizira pouk glasbene umetnosti. Učitelji pogosto uresničujejo učno diferenciacijo/individualizacijo v okviru homogenih in heterogenih učnih skupin, pri oblikovanju le-teh pa najpogosteje upoštevajo glasbene sposobnosti učencev. Glede na posamezne etape pouka učitelji najpogosteje diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti pri utrjevanju znanja, nato pri preverjanju in ocenjevanju znanja in nazadnje v etapi podajanja in obravnavanja nove učne snovi. Najpogosteje ju uresničujejo pri glasbeni dejavnosti izvajanja, najredkeje pa pri glasbeni dejavnosti poslušanja. Pogosteje kot učno vsebino prilagajajo način dela. Glasbeno talentiranim učencem in različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami večinoma prilagajajo enake glasbene dejavnosti, vendar znotraj teh glasbenih dejavnosti prihaja do razlik v razporeditvi glede na pogostost prilagajanja. Razlike med učitelji glede na dolžino delovne dobe in dodatno glasbeno izobrazbo večinoma niso statistično pomembne. Dobri dve tretjini učiteljev od glasbeno talentiranih učencev pričakuje dodatno znanje, skoraj vsi učitelji pa tem učencem predlagajo sodelovanje v glasbenih interesnih dejavnostih. Največ učiteljev meni, da so za delo z glasbeno talentiranimi učenci in z učenci s posebnimi potrebami le delno usposobljeni.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: učna diferenciacija, učna individualizacija, glasbeno talentirani učenci, učenci s posebnimi potrebami, glasbena umetnost, glasbene dejavnosti
  Število strani: 146
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Barbara Sicherl KafolMentor
  izr. prof. dr. Mojca JuriševičSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10016073)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2085
  Datum vnosa: 28 Mar 2014 11:34
  Zadnja sprememba: 28 Mar 2014 11:34
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2085

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa