[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Logopedski pregled govora, jezika in komunikacije triletnih otrok

Petra Kranjec (2014) Logopedski pregled govora, jezika in komunikacije triletnih otrok. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2320Kb)

  Povzetek

  Govor, jezik in komunikacija so zelo pomembna področja otrokovega razvoja. Če se na področju govora, jezika in komunikacije pojavijo težave, jih lahko opazi čisto vsak. Morebitne težave je treba odkriti, ko so še v razvoju in za seboj še niso pustile (trajnih) posledic ter jih s spodbudami in aktivnostmi tudi pravočasno odpraviti. Problem, s katerim se srečujemo logopedi, je zagotovo pomanjkanje preventivnih diagnostičnih pripomočkov, ki bi nam omogočali hiter, zanesljiv in sistematični pregled govora, jezika in komunikacije. V ta namen smo za oblikovanje diplomskega dela združili štiri instrumente in z njimi preverili status govora, jezika in komunikacije triletnih otrok. V raziskavo je bilo vključenih 41 triletnikov, 20 dečkov in 21 deklic, ki so prišli na sistematični pregled v Zdravstveni dom Krško. Področje artikulacije in fonološkega razvoja smo preverjali z Oceno artikulacije govora, pripovedovanje zgodbe smo preverjali s Preizkusom pripovedovanja zgodbe: Rokavička, sociopragmatične spretnosti z Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti ter razumljivost govora z Lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina. V raziskavi smo preverjali tudi statistično pomembnost vpliva spola, obiskovanja vzgojno-izobraževalne ustanove ter sesalnih razvad na govorno-jezikovni razvoj triletnikov. V empiričnem delu smo izračunali povprečja posameznih preizkusov, s čimer smo dobili vpogled v razvoj govora, jezika in komunikacije triletnikov. Udeleženci raziskave so zgodbo pripovedovali rahlo pod pričakovanim povprečjem. Sociopragmatične spretnosti (asertivnost in responzivnost) so bile primerne starosti otrok. Najpogostejše artikulacijske napake so bile distorzije sičnikov in šumnikov ter substitucije glasu /r/ (soglasniški in samoglasniški sklop) z enim od likvidov. Izmed fonoloških procesov so najpogosteje uporabljali drsenje, poenostavljanje ali brisanje soglasniških sklopov, anteriorizacijo ter deafrikacijo. Povprečja opravljenih preizkusov smo med seboj primerjali po spolu, obiskovanju vzgojno-izobraževalne ustanove ter prisotnosti sesalnih razvad ter preverili statistično pomembnost omenjenih razlik. Spol je tako v največji meri vplival na pripovedovanje zgodbe, saj so deklice dosegale statistično pomembno boljše rezultate od dečkov, v majhni meri pa je vplival tudi na fonološki razvoj. Spol na artikulacijo, sociopragmatične spretnosti in razumljivost govora ni imel bistvenega vpliva. Obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove je močno vplivalo na otrokov fonološki razvoj (uporabo fonoloških procesov). Prav tako je vplivalo na artikulacijo in razumljivost govora ter na otrokovo sociopragmatično spretnost – responzivnost (na asertivnost ni imelo vpliva). Na pripovedovanje zgodbe obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove ni imelo pomembnega vpliva. Sesalne razvade so vplivale na otrokov fonološki razvoj, prav tako pa so pokazale vpliv tudi na področje artikulacije. Na sociopragmatične spretnosti, razumljivost govora in na pripovedovanje zgodbe pa sesalne razvade niso pokazale pomembnega vpliva.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: govorno-jezikovni razvoj triletnika, artikulacija, fonološki razvoj, sociopragmatična spretnost, pripovedovanje zgodbe, razumljivost govora
  Število strani: 105
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Martina OzbičMentor
  asist. dr. Damjana KogovšekSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10014281)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2082
  Datum vnosa: 26 Mar 2014 12:31
  Zadnja sprememba: 26 Mar 2014 12:31
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2082

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa