[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Narativne in dialoške razsežnosti "Orff-Schulwerka"

Konstanca Zalar (2014) Narativne in dialoške razsežnosti "Orff-Schulwerka". Doktorska disertacija.

[img]
Predogled
PDF
Download (4011Kb)

  Povzetek

  »Orff-Schulwerk« kot elementarna oblika glasbeno-gibne vzgoje, katere izvajanje je pogojeno z delom v skupini, poleg napredka na področjih glasbenega razvoja omogoča tudi pridobivanje veščin komuniciranja z glasbenim jezikom. Orff (2002b) ga na osnovi trditve, da izhaja globoko iz človekovih notranjih doživljanj, imenuje »praglasba«. Cilj doktorskega dela je opisati vpliv narativne paradigme in teorije dialoga na glasbeni jezik, kot ga omogoča »Orff-Schulwerk«. V raziskavo je bila vključena skupina otrok prvega triletja osnovne šole, s katerimi smo oblikovali učne ure v obliki interesne dejavnosti. Kot učiteljica teh otrok sem v skladu s postavljenimi raziskovalnimi vprašanji upoštevala, da se »Orff-Schulwerk« odvija v pedagoškem procesu v interakciji med menoj in udeleženimi otroki. Da bi znotraj tega odnosa dosegla zastavljene cilje, sem raziskavo zasnovala kot fenomenološko študijo primera. Ta način raziskovanja je pripeljal do podatkov, ki so omogočili vpogled v doživljanje vseh udeležencev in v nadaljevanju skozi kvalitativno analizo do oblikovanja ustreznih kategorij in spoznavanja odnosov med njimi. Zaradi zagotavljanja čim večje objektivnosti fenomenološke študije je načrt raziskave prestopil okvir slovenskega kulturnega okolja. V ta namen je bila izpeljana multikulturna kvalitativna študija z vključitvijo tujih pedagogov »Orff-Schulwerka«. Z njihovim prispevkom se uvid v raziskovano področje še poglobi in izpostavi tiste elemente, ki niso odvisni od kulturnega okolja. Rezultat celotne raziskave je utemeljena teorija, ki eksplicira narativne in dialoške doživljajske procese vseh udeležencev v procesu »Orff-Schulwerk«. Izsledki kažejo, da je spoznavanje glasbenega jezika z vstopanjem v kakovostne medsebojne odnose dolgotrajen postopek, v katerem se neprestano prepletajo elementi narativnosti in dialoškosti. Čeprav gre za elementarno glasbo, analize kažejo, da se je morajo udeleženi otroci šele učiti. Ta izsledek je v nasprotju z Orffovo postavko, ki »Orff-Schulwerk« opisuje kot enovitost govora, petja, giba in igre na glasbila kot prvobitno stanje, ki izhaja iz samega otroka kot del njegovega bitja (Orff, 2002a). Izsledki raziskave pokažejo tudi, da na učenje vpliva drža učiteljev, ki s svojimi vnaprejšnjimi pričakovanji posegajo v pedagoški proces »Orff-Schulwerk«. Rezultati fenomenološke študije primera skupaj z rezultati multikulturne kvalitativne študije potrjujejo, da različnost kulturnih okolij ne vpliva na držo učiteljev »Orff-Schulwerka« in ne povzroča razlik v pedagoškem delovanju, izkaže pa prisotnost empatičnih odnosov s strani pedagogov do vseh udeležencev v skupini in razkrije dejstvo, da učitelji »Orff-Schulwerka« k poučevanju pristopajo z lastno potrebo po komuniciranju. Pomemben rezultat raziskave je tudi ugotovitev, da je delo z glasbili, ki jih uporabljajo udeleženci pri delu po »Orff-Schulwerku«, v pedagoškem procesu povezano z izražanjem osebnih glasbenih čutenj in kot tako omogoča individualen vpliv posameznika na komuniciranje. Doktorsko delo pripomore k spoznanju, da je »Orff-Schulwerk« primer izrazitega izkustvenega poučevanja in učenja glasbe, ki s stimulativnim okoljem omogoča spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in še predvsem učenja socialnih kompetenc ter zavedanja lastnega kulturnega izročila. Potrjuje glasbeni jezik kot nebesedni način komuniciranja, v katerem udeleženci razvijajo kritično mišljenje, zmožnosti reševanja problemov, prevzemanja odgovornosti in tudi upravljanja s čustvi.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Doktorska disertacija)
  Ključne besede: »Orff-Schulwerk«, narativna paradigma, teorija dialoga, prvoosebno doživljanje, nebesedno sporočanje, glasbena vzgoja
  Število strani: 229
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Barbara Sicherl KafolMentor
  izr. prof. dr. Urban KordešSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10009161)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2077
  Datum vnosa: 24 Mar 2014 07:02
  Zadnja sprememba: 24 Mar 2014 07:02
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2077

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa