[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Tujezikovni standardi - prijatelji ali sovražniki?

Karmen Pižorn (2012) Tujezikovni standardi - prijatelji ali sovražniki?. V: Razvijanje in vrednotenje znanja. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, str. 106-115. ISBN 978-961-03-0070-0

[img]
Predogled
PDF
Download (6Mb)

  Povzetek

  Današnji učenci bodo uspešni v družbi 21. stoletja, če bodo razvili jezikovno in kulturno pisme - nost, ki vključuje strokovna znanja, obvladanje maternega jezika in tujih jezikov ter njihovih kultur. Sposobnost učinkovitega in ustreznega sporazumevanja v različnih kulturno pogojenih kontekstih zagotavlja uspeh v tehnološko spodbujeni globalni ekonomiji in hkrati omogoča medkulturno (spo)- razumevanje ter prinaša prednosti, ki izhajajo iz sodelovanja na mednarodni ravni. Da bi uspeli v da - našnjem prepletenem svetu, bodo morali slovenski učenci čim bolj učinkovito uporabljati jezikovne in medjezikovne sporazumevalne zmožnosti, zato spremljanje in vrednotenje tujejezikovne zmožno - sti pomembno prispeva k uresničitvi zadanega cilja. Avtorica v članku s sociološke in pedagoške perspektive oriše zgodovino nastanka tujejezikovnih standardov v svetu, saj je njihov nastanek tesno povezan s spreminjanjem družbe kot celote. Nato se posveti nastanku evropskih standardov na področju tujejezikovnega poučevanja in podrobno opiše standarde za posamezno jezikovno raven, pri čemer še posebno izpostavi dva vidika jezikovne zmo - žnosti: vsebinski in izvedbeni. Vsebinski se nanaša na vrste besedil, nalog, diskurza, domene itn., izvedbeni pa odgovarja na vprašanje, kako (dobro) je bila opravljena določena jezikovna naloga. Oba vidika sta enako pomembna in ju moramo enakovredno upoštevati pri oblikovanju tujejezikovnih standardov. Oba sta bila tudi enakovredno upoštevana pri oblikovanju jezikovnih standardov v učnih načrtih za angleščino za osnovno šolo kot tudi za splošno gimnazijo. Tujejezikovni razvoj je zato v očeh avtorice podoben lijaku, ki pa se ne začne na vrhu, temveč raste od spodaj navzgor in se po določenem času napolni z vsebinami in jezikovnim znanjem ter spretnostmi, ki omogočajo jezikovnemu uporabniku na mojstrski ravni, torej ob napolnjenem lijaku, učinkovito in ustrezno delovanje in sporazumevanje v lastni in tujejezikovni družbi.

  Tip vnosa: Del monografije
  Ključne besede: tuji jeziki, jezikovna veščina, komunikacija, sporazumevalna zmožnost, jezikovne spretnosti
  Število strani: 259
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.zrss.si/pdf/razvijanje-vrednotenje-znanja-2012.pdfOrganizacija
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za temeljni pedagoški študij > Katedra za tuje jezike
  ID vnosa: 2025
  Datum vnosa: 06 Feb 2014 13:50
  Zadnja sprememba: 19 Jun 2014 12:41
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2025

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa