[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za učitelje umetnostnih predmetov, Ljubljana, 16. 9. 2013

Mojca Juriševič in Črtomir Frelih in Vesna Geršak in Edi Majaron in Barbara Sicherl Kafol (2013) Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za učitelje umetnostnih predmetov, Ljubljana, 16. 9. 2013. Drugo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

[img]
Predogled
PDF
Download (2421Kb)

  Povzetek

  Ustvarjalni učenec potrebuje izjemno ustvarjalnega učitelja, ki je pripravljen upoštevati vse omenjene dejavnike pri načrtovanju pouka. Motivirajoči avtonomni učitelj pri delu z nadarjeni učenci spreminja ali razvija vsebino povezanih predmetov, samostojno povezuje in vsebinam “konstruira” smisel, izbere način poučevanja (metode, oblike dela, učna sredstva, strategija načrtovanja učnih korakov, zasnove problemov in nalog in pristopi k povezovanju vsebin različnih predmetov). Približa način dela željam, sposobnostim, osebnostnim lastnostim in potrebam učencev, ne vsiljuje lastnih vrednot in pogledov, omogoča svobodno umetniško izražanje. Je moderator učnega procesa in spodbuja motivacijo za umetniško izražanje. Zna se osredotočiti na posameznega učenca in spodbuja njegov osebnostni razvoj ter usposablja za vseživljenjsko učenje. Usmerja ga k samostojnemu raziskovanju, k odkrivanju lastnih strategij za reševanje, v vedoželjnost in sprejemanje drugačnosti, v medpodročno in medpredmetno povezovanje vsebin, k usvajanju novih znanj na osnovi izkušenj, k uporabi raznolikih oblikovalnih in miselnih strategij, dejavnosti, procesov in postopkov in k navezovanju problemsko zasnovanih nalog ter na dejavno udejstvovanje na različnih umetnostnih področjih v kulturnem življenju domačega in širšega okolja.

  Tip vnosa: Monografija (Drugo)
  Ključne besede: nadarjeni, umetnost, umetnost, pouk, posvetovanja, nadarjeni učenci, motivacija, posvetovanja
  Število strani: 36
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/jesen_posveti/Zbornik_povzetkov_Posvet_nadarjeni_umetnost.pdfDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za temeljni pedagoški študij > Katedra za psihologijo
  Oddelek za likovno pedagogiko > Katedra za didaktiko likovne vzgoje
  Oddelek za predšolsko vzgojo
  Oddelek za razredni pouk > Katedra za glasbo in didaktiko glasbe
  ID vnosa: 2006
  Datum vnosa: 22 Jan 2014 12:52
  Zadnja sprememba: 22 Jan 2014 12:52
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2006

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa