[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci

Breda Knafelc (2013) Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (6Mb)

  Povzetek

  V magistrskem delu teoretično in empirično proučujemo vrstniško in družinsko nasilje nad osnovnošolci in srednješolci. V prvem sklopu teoretičnega dela podrobneje proučujemo pojem nasilja. Predstavljamo vrste nasilja in njegove konkretne pojavne oblike, cilje ter posledice posameznih oblik nasilja. Podrobneje predstavljamo oblike fizičnega nasilja, ki predstavlja eno najbolj grobih oblik izvajanja moči nad posameznikom, psihičnega nasilja kot eno najbolj razširjenih in hkrati najbolj prikritih oblik nasilja ter spolnega nasilje, ki na nezaželen, najbolj žaljiv in ponižujoč način posega v posameznikovo spolno integriteto. Opozarjamo tudi na vpliv medijev in razvoj sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki prispeva k porasti nasilnega, nestrpnega, sovražnega komuniciranja, spletnega zalezovanja ter razkritja zasebnih podatkov in javnega ponižanja. V drugem sklopu se osredotočamo na šolo kot socialni sistem in prostor, kjer se odvijajo številni procesi, ki vplivajo na razvoj posameznika. Predstavljamo pozitivne in varovalne dejavnike, ki so otroku kot žrtvi nasilja v veliko oporo in pomoč, ter opozarjamo na številne ogrožajoče dejavnike, ki povzročajo stres in stiske otrok in se lahko odražajo tudi v nasilnih reakcijah. V zadnjem sklopu teoretičnega dela obravnavamo prisotnost nasilja nad otroki v družini. Opredeljujemo vrste nasilja, ki se pojavljajo znotraj družine, in opozarjamo na posledice, ki so številne, v nekaterih primerih izjemno hude in lahko pripeljejo tudi do popolnega razvrednotenja osebnosti. Ugotavljamo, kdo so odrasli, ki trpinčijo otroke, in z različnih vidikov osvetljujemo vzroke za nasilna ravnanja v družini. Kot prve in najpomembnejše vzroke navajamo odnose med otroki in starši, vlogo staršev v procesu socializacije in socialne vidike, med katerimi izstopajo izobrazba in zaposlenost staršev, revščina, klima in odnosi, vzgojni prijemi. V empiričnem delu raziskovalne naloge ugotavljamo, v kolikšni meri in s katerimi oblikami nasilja se otroci in mladostniki srečujejo v šolskem in družinskem okolju. Izpostavljamo ključne dejavnike oz. vzroke, ki so povezani s povzročanjem raznih oblik vrstniškega in družinskega nasilja: spol, starost, število prijateljev, počutje, sprejetost in priljubljenost pri vrstnikih, klima v šoli, kraj bivanja, stopnja izobrazbe staršev, socialno-ekonomski status družine, družinske razmere, klima v družini in odnosi med staršema. Še posebej opozarjamo na pomen preventivnih ukrepov, zgodnjega prepoznavanja in doslednega ukrepanja. Pogosto spregledamo dejstvo, da otroci zaradi strahu, sramu, ogroženosti, občutkov popolne nemoči niso pripravljeni ali pa enostavno ne zmorejo spregovoriti o nasilju. Medtem ko oblike fizičnega nasilja kaj hitro prepoznamo, odkrijemo, pravočasno ukrepamo in odpravljamo posledice, pa obstaja nešteto oblik psihičnega nasilja, ki vse prepogosto ostajajo očem prikrite, zaradi težjega prepoznavanja pa so toliko bolj ogrožajoče za žrtev. Tako domače kot tudi šolsko okolje, v katerem otrok preživlja svoje otroštvo in mladost, mora v prvi vrsti zagotavljati varnost, med posameznimi člani naj bi prevladovali strpni, dobri ter razumevajoči medsebojni odnosi, vendar pa ni vedno tako. Za učinkovitejše spoprijemanje z vrstniškim in družinskim nasiljem želimo s študijo prispevati teoretska spoznanja, posredovati empirične zaključke, podati smernice, ki bodo prispevale k preprečevanju, obravnavanju, informiranju, ozaveščanju, opozarjanju otrok in staršev na nasilje, ponuditi predloge za ukrepanje v primeru nasilja ter opozoriti na pomen nudenje ustrezne in takojšnje pomoči vsem vpletenim v nasilje. Za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah smo izdelali merski instrumentarij za ugotavljanje prisotnosti in stopnje nasilja, ki jim bo v pomoč pri ugotavljanju nasilja, za starše osnovnošolcev in srednješolcev smo pripravili brošuro, ki vsebuje informacije in praktične nasvete za ravnanje v primeru nasilja, učencem in dijakom pa je za uspešno soočanje z nasiljem namenjena posebna zloženka.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: nasilje, družinsko nasilje, vrstniško nasilje, šola, družina
  Število strani: 339
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Mitja KrajnčanMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9890121)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1948
  Datum vnosa: 09 Dec 2013 14:06
  Zadnja sprememba: 09 Dec 2013 14:06
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1948

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa