[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vpliv medvrstniških pomoči na branje in bralno motivacijo

Špela Slabe (2013) Vpliv medvrstniških pomoči na branje in bralno motivacijo. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (302Kb)

  Povzetek

  Branje je pomembna spretnost, ki vpliva ne le na učenje, temveč tudi na posameznikovo samopodobo in na njegove izobraževalne, zaposlitvene in socialne priložnosti. Po rezultatih Mednarodne raziskave bralne pismenosti (PIRLS, 2006) je v Sloveniji delež učencev z bralnimi težavami okoli 30% (Ivšek, 2011). Bralne težave so lahko posledica splošnih ali specifičnih učnih težav. Učenci, ki imajo težave z branjem, pogosto začnejo branje odklanjati. S tem, ko je njihova motivacija za branje nižja, se tudi njihove bralne spretnosti ne razvijajo, saj je za to potrebna vaja. V diplomskem delu sem se osredotočila na razvijanje branja in bralne motivacije z medvrstniško pomočjo. To je oblika vrstniške pomoči, ki združuje učence različnih starosti. Predstavlja pomembno komponento inkluzivnega izobraževanja, saj je pomoč nudena v okolju, kjer je učenec kot prejemnik pomoči najmanj izpostavljen. Kot učinkovita oblika pomoči se je izkazala tudi pri učencih z učnimi težavami. Medvrstniška pomoč pri branju izboljša bralne spretnosti in bralno motivacijo učencev, ki pomoč prejemajo, kot tudi učencev, ki jo nudijo. Da pa je medvrstniška pomoč učinkovita, mora biti sistematična in dobro načrtovana. Pri organizaciji učinkovite medvrstniške pomoči lahko šolam pomagajo smernice, ki jih je v svojem Priročniku vrstniške pomoči (Peer Tutor Manual) zapisal avtor Wright (2004). Medvrstniška pomoč koristi številnim učencem, vendar je pri izbiri učencev za sodelovanje pri medvrstniški pomoči smiselno upoštevati priporočila tako za izbiro učencev, ki bodo nudili pomoč pri branju, kot tistih, ki bodo pomoč prejemali. Ker učence večinoma predlagajo učitelji, jih je potrebno na izbiro ustrezno pripraviti, jim predstaviti pomembne informacije. Medvrstniška pomoč je uspešnejša, če so učenci, ki nudijo pomoč pri branju, prej ustrezno usposobljeni. Potrebno jih je ozavestiti predvsem o primernem vedenju, o uporabi pohval in jih naučiti bralnih strategij, ki jih bodo uporabljali pri delu z mlajšimi učenci. Pogosto uporabljene bralne strategije so branje v paru, branje s poslušanjem in strategija aktiviranja predznanja. V tujini poteka več programov medvrstniške pomoči. Rezultati raziskave o uspešnosti programa Skupno branje so pokazali, da se je izboljšala bralna tekočnost vseh učencev, vključenih v projekt, in bralna motivacija učencev, ki so prejemali pomoč (Hattie, 2006). V Programu medvrstniške pomoči so ravno tako zabeležili izboljšano bralno tekočnost vseh učencev vključenih v program (Wright in Cleary, 2006). Rezultati raziskav o Programu bralnega razumevanja so pokazali, da program spodbuja branje tako učencev, ki pomoč prejemajo, kot tistih, ki pomoč nudijo. Pomembni učinki izvajanja programa so bili vidni tudi pri uporabi različnih bralnih strategij in izboljšanju bralnega razumevanja učencev (Van Keer in Vanderlinde, 2013). Tudi v Sloveniji, na Osnovni šoli Naklo, poteka projekt medvrstniške pomoči Bereva skupaj. S projektom uspešno spodbujajo bralno motivacijo učencev razredne stopnje, ki iz različnih vzrokov ne opravijo bralne značke.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: branje, bralna motivacija, bralne težave, učenci, ki nudijo pomoč pri branju, učenci, ki prejemajo pomoč pri branju, medvrstniška pomoč pri branju
  Število strani: 39
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  asist. dr. Milena Košak BabuderSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9787209)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1791
  Datum vnosa: 03 Okt 2013 11:32
  Zadnja sprememba: 03 Okt 2013 11:32
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1791

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa