[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli

Ada Holcar Brunauer (2013) Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

[img]
Predogled
PDF
Download (5Mb)

  Povzetek

  Doktorska disertacija obravnava tematiko preverjanja in ocenjevanja glasbene vzgoje v osnovni šoli. V teoretičnem delu osvetljuje različne teorije in poglede na učenje glasbene vzgoje, njihovo manifestacijo v razredu in vlogo, ki jo imajo pri tem samoregulacija ter preverjanje in ocenjevanje. Pregled teoretičnih in empiričnih raziskav o procesu pridobivanja znanja, učenju, poučevanju ter preverjanju in ocenjevanju pri glasbeni vzgoji pokaže, da je med številnimi strategijami, oblikami in metodami dela potrebno najti ravnovesje. V teoretičnem delu je poleg teorij učenja, predstavljeno še področje samoregulacije, ki na eni strani izpostavlja najpomembnejše raziskave glasbenih psihologov, ki so proučevali kvantiteto in kvaliteto vadenja glasbenih instrumentalistov-ekspertov. V nasprotju z raziskavami, ki so usmerjene v proučevanje vadenja vrhunskih glasbenikov, pa so predstavljene tudi raziskave, ki proučujejo, kako si učenci postavljajo osebne cilje, usmerjajo dejavnosti k doseganju zastavljenih ciljev, prevzemajo odgovornost za svoje učenje in se kar najbolj učinkovito učijo. Vrh teoretičnega dela predstavlja področje preverjanja in ocenjevanja znanja, kjer so predstavljeni različni vidiki ocenjevanja, katerih namen je povečanje pozitivnih in zmanjšanje negativnih posledic ocenjevanja, tako učiteljevega kot zunanjega ter hkrati zvišanje kakovosti znanja. Opredeljeno je stanje in potencial celostnih oblik preverjanja in ocenjevanja, ki omogoča spremljanje in vrednotenje vseh procesov glasbenega učenja in vseh vrst glasbenih dosežkov. Pri glasbeni vzgoji je bistvenega pomena spremljanje procesa učenja in učnega napredka ter rezultatov, kar omogoča objektivnejše in kvalitetnejše določanje vrednosti dosežkov. V procesu učenja glasbe igra ključno vlogo kakovostna povratna informacija, ki prispeva k učinkovitemu izboljšanju učnih dosežkov, k samostojnemu učenju, razvija metaznanje, spodbuja samoregulacijo, samoocenjevanje in nadaljnje učenje. Empirični del podaja nekatere ugotovitve za spreminjanje kulture poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji, pri čemer podrobno opisuje, kako: vključiti učence v proces preverjanja in ocenjevanja znanja, oblikovati kakovostne povratne informacije, povečati učenčeve zmožnosti refleksije, samoocenjevanja in uravnavanja lastnega učenja ter kako uvesti avtentične načine preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji. Predstavljeni model omogoča prilagajanje smernic glede na potrebe in specifiko razreda, želje učencev ter védenje in prepričanja učiteljev. Kvalitativna raziskava je omogočila pridobitev vpogleda v to, kako učenci doživljajo in dojemajo učni proces pri glasbeni vzgoji. Učenci so skupaj z učiteljem raziskovali in rekonstruirali model učenja, poučevanja ter preverjanja in ocenjevanja. Nova spoznanja, ki so odražala stvarnost udeležencev, so bila vnesena v pouk, kar je omogočilo njeno spreminjanje in novo konstruiranje. Kot temeljni raziskovalni pristop je bila uporabljena metoda akcijskega raziskovanja. Načrtovana in izpeljana sta bila dva akcijska cikla, katerih namen je bil izboljšati pedagoško prakso. Zaključku vsakega akcijskega cikla je sledila analiza rezultatov v obliki multiple študije primera. Ker je šlo za izrazito kvalitativen problem, je bil način dela hermenevtičen. Na začetku in po vsakem akcijskem ciklu je bil z učenci izveden pogovor v fokusni skupini. Namen raziskave torej ni bil priti do enostavnih splošnoveljavnih zakonitosti, ampak do opisov različnih konstruiranih stvarnosti. Ugotovitve raziskave, v kateri so bili učenci deležni poučevanja s poudarkom na razvijanju metakognitivnih strategij oz. razvijanju proaktivnega in samoregulacijskega odnosa do učenja, preverjanja in ocenjevanja, širijo razumevanje, kako vključiti preverjanje in ocenjevanje v učni proces ter spremljati vse procese glasbenega učenja. Poudarek je na drugačnih načinih in oblikah preverjanja in ocenjevanja, pri katerih učenci sodelujejo pri oblikovanju kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje, pri načrtovanju različnih oblik predstavljanja naučenega in so vključeni v proces samopreverjanja in samoocenjevanja. Tako postanejo soustvarjalci vzgojno-izobraževalnega procesa in njegovih rezultatov, kar jih motivira za delo in opremi s spretnostmi in izkušnjami, ki jih lahko ponesejo s seboj v življenje, hkrati pa pripomore k oblikovanju pozitivnega odnosa do preverjanja in ocenjevanja. Pričujoči model bi lahko precej spremenil glasbeno izobraževanje, ki ga poznamo v danem trenutku, vendar pa učiteljev ne bo več smela preganjati učna snov, ki jo po njihovem mnenju morajo predelati in dodajanje novih učnih ciljev. Učenje za razumevanje in ohranjanje želje po nadaljnjem učenju namreč zahteva, da pozornost usmerimo v manjše število ciljev in ožje glasbeno področje, kar tudi omogoča posodobljeni Učni načrt za glasbeno vzgojo (2011). Učitelji bodo morali pogledati vase, v svoja prepričanja in v to kar verjamejo, da njihovi učenci lahko dosežejo; s kakšnim znanjem bodo razpolagali, ko bodo izvajali, poslušali, ustvarjali, razmišljali in se pogovarjali o glasbi v šoli ter izven nje.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Doktorska disertacija)
  Ključne besede: glasbena vzgoja, osnovna šola, preverjanje in ocenjevanje znanja, samoregulacija, samoocenjevanje
  Število strani: 290
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Barbara Sicherl KafolMentor
  izr. prof. dr. Urban KordešSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9773129)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1739
  Datum vnosa: 27 Sep 2013 07:19
  Zadnja sprememba: 27 Sep 2013 07:19
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1739

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa