[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Spretnosti timskega dela pri socialnih pedagogih

Katja Kajič (2013) Spretnosti timskega dela pri socialnih pedagogih. Diplomsko delo.

[img] PDF
Download (1645Kb)

  Povzetek

  Sodobni pedagoški pristopi temeljijo na timskem delu. O timskem delu govorimo, kadar je skupina usmerjena na določen cilj in člani skupine sodelujejo z namenom doseganja tega cilja. Na pedagoškem področju to pomeni, da se najmanj dva pedagoška delavca hkrati usmerjata na iste učence. Za uspešno timsko delo potrebujemo določene kompetence. V najsplošnejši definiciji lahko kompetence opredelimo kot znanja, spretnosti in strategije. Da se določena kompetenca razvije, moramo najprej delovati v določenem okolju. Za razvijanje spretnosti timskega dela moramo torej najprej delovati v timu. Zgolj delovanje v timu pa ni dovolj za razvijanje spretnosti timskega dela. Pomembno je tudi izobraževanje in usposabljanje za timsko delo. V svoji raziskavi sem želela preučiti, kako razvite imajo spretnosti timskega dela študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi. Zanimalo me je tudi, kateri dejavniki po mnenju vprašanih najbolj vplivajo na razvijanje spretnosti timskega dela. Podatke sem pridobila s pomočjo vprašalnika, ki so ga anketiranci reševali preko spletne ankete. Vprašalnik je rešilo 61 anketirancev, od tega 29 študentov in 32 zaposlenih socialnih pedagogov. Rezultati so pokazali, da imajo študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi zelo podobno razvite spretnosti timskega dela. Najbolj izražene so spretnosti spoštovanja dogovorov, prilagajanja članom tima, iskanja skupnih rešitev, odprtosti za kritiko ter izražanja, tudi nasprotujočih si mnenj. Najmanj razvite so pri anketirancih spretnosti pridobivanja strokovnih spoznanj s področja timskega dela, spretnosti izražanja opažanj, nezadovoljstva ter nestrinjanja v timu. Na razvijanje spretnosti timskega dela po mnenju študentov socialne pedagogike najbolj vplivajo izkušnje s timskim delom, nato delovanje v timih ter povratne informacije ostalih članov. Po mnenju zaposlenih socialnih pedagogov so najmočnejši dejavniki razvijanja spretnosti timskega dela občutek varnosti v timu, jasna navodila, kaj je namen tima ter jasne odgovornosti posameznih članov tima. Kot najmanj vplivne dejavnike so študenti socialne pedagogike ocenili branje strokovne literature, zglede timskega dela profesorjev in asistentov ter predavanja o timskem delu. Zaposleni so ocenili, da na spretnosti timskega dela najmanj vplivajo sodelovanje pri pripravi skupne seminarske naloge, predavanja o timskem delu ter branje strokovne literature.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: socialni pedagog, timsko delo, spretnosti timskega dela, dejavniki razvijanja spretnosti timskega dela
  Število strani: 44
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Alenka PolakMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9761609)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1719
  Datum vnosa: 19 Sep 2013 08:19
  Zadnja sprememba: 19 Sep 2013 08:19
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1719

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa