[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Trening osnovnih aritmetičnih veščin pri učencu z dispraksijo

Urška Kerin (2013) Trening osnovnih aritmetičnih veščin pri učencu z dispraksijo. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1851Kb)

  Povzetek

  Dobre aritmetične sposobnosti so zelo pomembne za življenje, saj se na vsakem koraku srečujemo s problemi, ki vključujejo števila, računanje. Vse te sposobnosti in spretnosti pa pomembno vplivajo tudi na dobre izobraževalne dosežke. Pogosto smo pri učencu osredotočeni le na dobre ocene, ne poiščemo pa vzrokov težav, če so prisotne. Za razvoj aritmetike mora učenec imeti ustrezno razvito konceptualno in proceduralno znanje, metakognicijo, jezikovne sposobnosti itd.. Učenec z dispraksijo se prav tako srečuje z mnogimi težavami, ki so povezane z vsakdanjim življenjem. Močni področji teh otrok sta verbalne sposobnosti in fonologija. Primanjkljaje pa imajo na področjih grobe in fino motorike, grafomotorike, opazni so tudi razvojni zaostanki na gibalnem področju, težave na področju vidno prostorskega zaznavanja, težave z razumevanjem pragmatičnega jezika in neverbalno komunikacijo. Redkeje se vključijo v igro z vrstniki, raje se družijo z odraslimi osebami. Tako je potrebno sistematično razvijanje potrebnih znanj in veščin, otroku nuditi ustrezno oporo, saj otrokov neuspeh vpliva na njegovo celostno funkcioniranje. Pri nekaterih učencih je prisotna kombinacija dveh vrst učnih težav. Dobro moramo poznati otrokove primanjkljaje na obeh področjih in njegova močna področja. Pomembno je, da natančno določimo področja težav in načrtujemo pomoč ob upoštevanju njegovih posebnih potreb ter močnih področji, saj le dobro strukturiran trening prinese uspeh. V diplomskem delu sem oblikovala trening za učenca petega razreda, ki ima dispraksijo ter aritmetične učne težave. Osredotočila sem se na iskanje strategij, ki bi učencu pomagale premagovati težave pri aritmetiki ter dispraksiji. Cilj treninga je bil izboljšati učenčeve aritmetične veščine, poiskati ustrezne strategije, ki bodo učencu v pomoč pri reševanju aritmetičnih problemov. Pred začetkom treninga sem s pomočjo testov (Sugarmanov test, 10-minutni test, Matematični presejalni test, ACADIA) pridobila začetno oceno o učenčevem funkcioniranju. Na podlagi ocene sem si zastavila cilje ter na podlagi teh ciljev oblikovala trening. Trening sem izvajala od januarja do aprila 2013, na učenčevem domu, enkrat tedensko po dve šolski uri. Ker učenec ni imel usvojenih osnovnih aritmetičnih veščin, sva začela s štetjem, nato so si vaje treninga sistematično sledile. Po končanem treningu sem konec meseca aprila 2013 ponovno ocenila učenčeva znanja in spretnosti ter primerjala rezultate, ki jih je učenec dosegel pred in po treningu. Pri učencu je opaziti napredek na vseh v trening vključenih področjih. Po treningu učenec šteje v zaporedjih, v obsegu do 10 računa s pomočjo priklica aritmetičnih dejstev, razširil je tudi obseg strategij (razdruževanje števil na desetice in enice), ki jih uporablja pri reševanju aritmetičnih problemov v večjem številskem obsegu (do 100). S treningom je učenec pridobil osnovna aritmetična znanja (štetje, računanje).

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: dispraksija, osnovna aritmetična znanja, strategije reševanja aritmetičnih problemov
  Število strani: 102
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9685833)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1599
  Datum vnosa: 09 Jul 2013 11:51
  Zadnja sprememba: 09 Jul 2013 11:51
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1599

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa