[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Razvijanje bralnih sposobnosti pri mladostniku

Urška Jeraj (2013) Razvijanje bralnih sposobnosti pri mladostniku. Diplomsko delo.

[img] PDF
Download (1412Kb)

  Povzetek

  Sedanje obdobje je doba računalnikov in televizije. Pasivnim komunikacijskim dejavnostim, kot sta gledanje in poslušanje posvečamo vse več časa, vse manj časa pa ostaja za aktivne komunikacijske dejavnosti, tj. pogovor, pisanje in ne nazadnje tudi branje, kar pa seveda ne pomeni, da so slednje manj pomembne. Bralna tekočnost, natančnost, avtomatizacija, bralno razumevanje in dobro razvit besednjak so ključne komponente, ki odlikujejo bralca, ki je uspešen. Tekom osnovne šole večina učencev razvije svoje bralne sposobnosti do ustrezne stopnje, ki jim omogoči, da berejo tekoče, ustrezno hitro ter natančno. Lahko pa se pojavijo bralne težave pri tistih učencih, ki imajo bralno-napisovalne težave, na primer disleksijo. Strokovnjaki ocenjujejo, da pogostost vseh specifičnih učnih težav, kamor spada tudi disleksija, v šolski populaciji znaša v svetovnem merilu okoli 10 % (Salter in Smythe, 1997, v Kavkler, Magajna, Košak Babuder, Zemljak, Janželj, Andrejčič, Meehan, Smythe, Ward, 2010). V diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na raziskovanje bralnih strategij in metod, ki pripomorejo k izboljšanju bralnih sposobnosti mladostnika z disleksijo. V raziskavo sem vključila štirinajstletnega mladostnika z disleksijo. Cilj empiričnega dela je bil sestaviti in izvesti trening pomoči, ki vključuje različne bralne strategije, metode in bralne tehnike, ki ustrezajo mladostnikovim posebnim potrebam in z izbranimi strategijami izboljšati mladostnikovo hitrost ter natančnost branja. Ker na bralno uspešnost vplivajo različni dejavniki, sem razvijala tudi njegovo bralno motivacijo in organizacijske veščine pri šolskem in domačem delu. Pred začetkom načrtovanja in izvajanja bralnega treninga pomoči sem s pomočjo Enominutnega testa glasnega branja (Gradišar, Pečjak, 1991), Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 2012), Vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning styles questionnaire, 2012), Vprašalnika bralne motivacije za starejše učence (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006) in Testa motenj branja in pisanja (Šali, 1975) pridobila informacije, potrebne za oblikovanje začetne ocene funkcioniranja mladostnika z bralnimi specifičnimi učnimi težavami. Na osnovi začetne ocene sem oblikovala cilje, nato pa v skladu z zastavljenimi cilji oblikovala tudi trening za razvijanje bralnih sposobnosti pri mladostniku. Trening, ki je obsegal 50 srečanj, sem izvajala dvakrat tedensko po pol ure, in sicer od avgusta 2012 pa do marca 2013 na mladostnikovem domu. Na koncu treninga sem marca 2013 izvedla končno testiranje mladostnika z uporabo Enominutnega testa glasnega branja (Gradišar, Pečjak, 2002), Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 2012), Testa motenj branja in pisanja (Šali, 1975) ter Vprašalnika o uspešnosti programa za mladostnika, ki sem ga sestavila sama. S primerjavo med rezultati dobljenimi na začetnem in končnem testiranju sem ugotovila napredek mladostnika na posameznih področjih branja. Mladostnik je na končnem testiranju v primerjavi z začetnim testiranjem dosegel opazen pozitiven napredek na področju bralne tekočnosti, izboljšal je bralno pozornost in natančnost, povečal hitrost branja ter izboljšal tudi vsa področja organizacije.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: disleksija, mladostnik s specifičnimi učnimi težavami, branje, tekočnost, natančnost, avtomatizacija, bralno razumevanje, motivacija, strategije dela z mladostniki z disleksijo, bralni trening za mladostnika z disleksijo
  Število strani: 90
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  asist. dr. Milena Košak BabuderSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9686089)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1593
  Datum vnosa: 09 Jul 2013 11:17
  Zadnja sprememba: 09 Jul 2013 11:17
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1593

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa