[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vpliv telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju

Manica Pisek (2013) Vpliv telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

[img] PDF
Download (5Mb)

  Povzetek

  Osnovni problem naloge predstavlja vprašanje, ali lahko redna programirana telesna vadba vpliva na kakovost življenja mladostnikov in odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju v smislu izboljšanja njihovih gibalnih sposobnosti in večjega subjektivnega zadovoljstva z življenjem. Gibalne sposobnosti so odločilne za posameznikovo gibalno učinkovitost, od katere je odvisno izvajanje različnih gibalnih nalog (Šturm, & Strojnik, 1994), torej pomembno vplivajo na opravljanje vsakodnevnih opravil. Izboljšanje gibalnih sposobnosti pomeni povečanje samostojnosti in splošne storilnosti ter izboljšanje zdravja, kar je za osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju izrednega pomena, saj pomeni večjo neodvisnost od pomoči drugih odraslih oseb. Zadovoljstvo z življenjem pa je prav tako pomemben kriterij za določanje kakovosti življenja vsakega posameznika. V raziskavi je sodelovalo 30 oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju, tako ženskega kot moškega spola, starejših od 18 let, od tega je bilo 15 oseb aktivno vključenih v program redne programirane telesne vadbe, 15 oseb pa je sodelovalo kot kontrolna skupina in se v program telesne vadbe niso vključevale. Izvajanje programirane telesne vadbe je potekalo aktivno tri mesece, enkrat na teden pod strokovnim vodstvom ter ostale dni v tednu samostojno ob usmerjanju in spodbudi staršev ali vzgojiteljev, glede na priporočene vaje za razvoj gibalnih sposobnosti s poudarkom na gibljivosti, hitrosti, moči in koordinaciji. Telesne značilnosti in gibalne sposobnosti smo merili z modificiranim športnovzgojnim kartonom pri osebah eksperimentalne (udeleženci telesne vadbe) in kontrole skupine (niso bili v programu telesne vadbe) dvakrat, prav tako so udeleženci obeh skupin dvakrat izpolnjevali vprašalnik zadovoljstva z življenjem – v času pred začetkom vadbe in v času po zaključku trimesečne vadbe. Analiza rezultatov gibalnih testov udeležencev eksperimentalne skupine je po trimesečni programirani telesni vadbi, v primerjavi z udeleženci kontrolne skupine, pokazala statistično značilno izboljšanje moči, koordinacije, hitrosti in gibljivosti. Pri analizi zadovoljstva z življenjem v kontrolni skupini nismo mogli potrditi statistično značilne razlike v zadovoljstvu z življenjem pred in po eksperimentu, medtem ko je v eksperimentalni skupini prišlo do statistično pomembnega izboljšanja. Pozitiven učinek telesne vadbe na zadovoljstvo z življenjem smo potrdili. Izvedli smo še analizo športnih preferenc in splošne ocene stanja. Športne preference so pokazatelj zanimanja za posamezne športne aktivnosti. Analiza rezultatov je pokazala, da se osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju v večji meri ukvarjajo z individualnimi kot s kolektivnimi športnimi aktivnostmi, hkrati pa je pokazala tudi, pri katerih športnih aktivnostih se kaže želja po udeležbi in bi bilo torej treba ustvariti možnosti, da se v njih vključujejo. Obravnavana problematika širi spoznanja na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike v smislu preventivne rehabilitacije oseb z motnjo v duševnem razvoju. Pokaže na vpliv redne telesne vadbe na kakovost življenja teh oseb v smislu izboljšanja gibalnih sposobnosti, ki se nanašajo na gibljivost, moč, koordinacijo in hitrost ter zadovoljstva z življenjem. Ker osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju potrebujejo usmerjanje tudi v obdobju odraslosti, je uporabna vrednost raziskave v spodbudi tako ožjega okolja, v katerem živijo, kot tudi širše družbe in ustreznih institucij, da tem osebam omogočajo pogoje za redne prilagojene gibalne/športne aktivnosti ter jim nudijo pozitivne spodbude, da se v te dejavnosti vključujejo.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: osebe z motnjo v duševnem razvoju, prilagojena telesna vadba, gibalne sposobnosti, zadovoljstvo z življenjem, gibalna/športna dejavnost
  Število strani: 181
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Rajko VuteMentor
  doc. dr. Anita Goltnik UrnautSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9671753)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1560
  Datum vnosa: 27 Jun 2013 08:04
  Zadnja sprememba: 27 Jun 2013 08:04
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1560

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa