[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Sodelovanje s starši otrok v vzgojnih ustanovah

Lea Mikša (2013) Sodelovanje s starši otrok v vzgojnih ustanovah. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2301Kb)

  Povzetek

  V teoretičnem delu diplomskega dela opredelim družino in njene strukturne elemente. Predstavim dejavnike tveganja v razvoju posameznika, pri čemer več pozornosti namenjam družinskim dejavnikom. Razložim nastanek in naravo čustvenih in vedenjskih težav. Pojasnim otrokov/mladostnikov odhod v izvendružinsko vzgojo ter opišem življenjski kontekst v ustanovi. Največ pozornosti namenjam osrednjemu delu diplomske naloge - sodelovanju med starši in ustanovo. Pri tem me zanimajo cilji sodelovanja, ovire in oblike sodelovanja v slovenskem in tujem prostoru. V empiričnem delu sem s pomočjo dveh metod – vprašalnika odprtega tipa in polstrukturiranega intervjuja raziskala, katere oblike sodelovanja s starši izvajajo strokovni delavci, kako to sodelovanje ocenjujejo in doživljajo, s katerimi ovirami se pri tem soočajo, kako vidijo doživljanja in ravnanja staršev otrok v vzgojnih ustanovah ter kaj bi bilo po njihovi oceni potrebno za učinkovitejše sodelovanje. Rezultati so pokazali, da se strokovni delavci poleg standardnih formalnih oblik sodelovanja poslužujejo veliko neformalnih oblik, ki jih doživljajo kot uspešne. Obstajajo razlike v uporabi oblik sodelovanja glede na vrsto delovnega mesta – med vzgojitelji in svetovalnimi delavci. Prvi uporabljajo oblike, ki so namenjene izmenjavi informacij, druženju, spoznavanju življenja v ustanovi, usklajevanju med starši in vzgojitelji ipd., svetovalni delavci pa izvajajo pretežno individualne stike s starši, ki so namenjeni spreminjanju vedenjskih vzorcev starša/ev ter reševanju konfliktov med starši in otroki. Ugotovimo lahko, da je drža do sodelovanja s starši glede na spol v nekaterih segmentih različna, predvsem pa so pedagoške delavke nekako bolj mehke in strpne in razumevajoče glede na probleme staršev in vlagajo v sodelovanje s staršev več energije in časa. Strokovni delavci poročajo tudi o ovirah, ki sem jih razvrstila v štiri kategorije: situacijske ovire (časovna stiska, krajevna oddaljenost, finančne težave), osebne ovire strokovnih delavcev (pomanjkanje izkušenj, znanja, spretnosti in nesigurnost), ovire, ki se nanašajo na starše in njihovo ravnanje (neiskrenost, izogibanje, nepripravljenost na sodelovanje, obtoževanje, kritiziranje, ukazovanje vzgojiteljem), in sistemske ovire (vodstvo, sistem organizacije v ustanovi in center za socialno delo). Strokovni delavci menijo, da bi bilo za učinkovitejše sodelovanje potrebno: z zakonodajo opredeliti zahtevo, da starši bolj intenzivno sodelujejo z ustanovo, spremeniti organiziranost v ustanovi tako, da bi bilo mogoče bolje sodelovati, ter bolje opremiti strokovne delavce z metodami, strategijami, znanji in pristojnostmi za to delo. Izražajo tudi potrebo po spremembi stališč vzgojiteljev, že omenjeno uveljavitev dolžnosti staršev in med njimi tudi dolžnost in pravico do sodelovanja z ustanovo, se potruditi pridobiti zaupanje staršev ter jih intenzivneje vključiti v skrb za otroka tudi v času institucionalnega bivanja.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: čustvene in vedenjske težave, mladi, zavodska vzgoja, starši, sodelovanje s starši
  Število strani: 129
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Alenka KoboltMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9656393)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1541
  Datum vnosa: 20 Jun 2013 12:50
  Zadnja sprememba: 20 Jun 2013 12:50
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1541

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa